Grundsärskola

Läs om utbildningen, träningsskolan, utredning innan barnet börjar och betyg

Hallsbergs kommun har ingen egen grundsärskola. Om ditt barn skrivs in i grundsärskolan får hen sin utbildning i en annan kommun.

Grundsärskolan har nio årskurser. I vissa fall kan en elev få förlängd skolplikt.

Grundsärskolan ska ge en utbildning som

  • är anpassad till varje elevs förutsättningar
  • motsvarar den som ges i grundskolan, så långt det är möjligt.

Träningsskolan är en särskild inriktning inom grundsärskolan som är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Innan ditt barn börjar görs en utredning

Innan ditt barn börjar i grundsärskolan ska en utredning göras. Utredningen innehåller fyra olika bedömningar: pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social. Den ska visa på att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning och inte når målen i grundskolan.

Skolan samråder med dig som är vårdnadshavare. Det ska göras både innan och under tiden utredningen pågår. Du som är vårdnadshavare ska godkänna att ditt barn skrivs in i grundsärskolan.

Betyg i särskolan

Om du som elev eller vårdnadshavare vill det sätts betyg i grundsärskolans ämnen. Betyg kan sättas från årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9.

Om en elev i grundsärskolan har läst ett ämne enligt grundskolans kursplan ska de bestämmelser som gäller för betygssättning i grundskolan tillämpas.

Om betygsättning i grundskolan

Kontakta verksamhetschefen för elevhälsan

Madelene Wistrand
Telefon: 0582-68 50 35
E-post: madelene.wistrand@edu.hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.