Grundsärskola

Läs om undervisningen, anpassningar och hur det går till att få plats i grundsärskolan.

Grundsärskolan är till för elever som har svårt att klara målen för grundskolan på grund av

  • en intellektuell funktionsnedsättning
  • en förvärvad hjärnskada.

Om man bedömer att en elev inte kommer att kunna nå grundskolans kunskapsmål har eleven rätt att gå i grundsärskolan.

Utbildningen

Grundsärskolan ska ge en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska motsvara utbildningen i grundskolan så långt det är möjligt. Grundsärskolan har en egen läroplan.

Undervisning i ämnen, ämnesområden eller enligt grundskolans kursplan

Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundsärskolans ämnen kan eleven i stället läsa ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Om en lärare bedömer att en elev klarar att läsa ämnen efter grundskolans kursplan kan hen få göra det. Det är skolans rektor som tar beslutet.

Skolor

I Hallsbergs kommun finns ingen särskola. Våra elever läser enligt grundsärskolans läroplan på en av kommunens grundskolor eller på Kumlaby särskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Kumla kommun.

Gymnasiesärskola finns på Alléskolan i Hallsberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utredning innan eleven får plats i grundsärskola

Innan en elev kan börja i grundsärskolan måste det göras en noggrann utredning. Man gör den för att kunna bedöma om barnet hör till grundsärskolans målgrupp. Utredningen görs i samråd med dig som är vårdnadshavare.

För att tillhöra grundsärskolans målgrupp krävs att

  • eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.
  • eleven bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

I Hallsberg är det verksamhetschefen för elevhälsan som ansvarar för bedömningen om en elev har rätt till grundsärskola. Som underlag för bedömningen behövs fyra utredningar:

  • Medicinsk
  • Psykologisk
  • Specialpedagogisk
  • Social.

Om du har frågor om grundsärskolan eller rutiner för mottagande kan du kontakta elevhälsans verksamhetschef eller din skolas rektor.

Kontakta verksamhetschefen för elevhälsan

Madelene Wistrand
Telefon: 0582-68 50 35
E-post: madelene.wistrand@edu.hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.