Fritidshem - regler och information

Ansök om plats och se dagar med begränsat öppethållande. Registrera barnets schema, lämna inkomstuppgifter, se vem som har rätt till plats med mera.

Fritidshem erbjuds barn i förskoleklass och grundskola. Ditt barn får vara på fritids till och med vårterminen året barnet fyller 13 år. Ditt barn får plats på ett fritids vid sin skola.

Barnet får vara på fritids när du arbetar eller studerar och när du reser till och från arbetet eller skolan. Du har inte rätt till plats på fritids om du är arbetssökande eller föräldraledig.

Ansök om plats

Du ansöker om plats på fritids i en e-tjänst. Du kan också ansöka om plats med blankett.

Ditt barn får börja på fritids direkt efter att du tackat ja till platsen.

Ansök om plats på fritids i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan om plats på fritidshem Pdf, 262.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Svara på erbjudande om plats

Du svarar på erbjudande om plats i lärplattformen Edwise. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du loggar in i Edwise med ditt mobila bank-id eller bank-id. Om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda logga in och svara.

Säg upp plats

Du säger upp din plats i e-tjänsten i Edwise. Om du inte har ett konto i Edwise kan du säga upp platsen med blankett.

Logga in i Edwise och säg upp plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för uppsägning av plats på fritidshem Pdf, 163.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppsägningstiden är en månad. Du betalar för platsen under uppsägningstiden, även om du inte använder den.

Om du bor tillsammans med barnets andra vårdnadshavare räcker det om en av er säger upp platsen.

Om ni inte bor tillsammans kan den ena vårdnadshavaren säga upp sin del av platsen. Den andra vårdnadshavaren har då kvar sin del. Det gäller om barnet bor hos er växelvis.

Dagar då fritidshemmen har begränsat öppethållande

Vissa dagar har alla utom ett par fritids i kommunen stängt. Om ditt barn behöver omsorg de dagarna får hen vara på det fritids som håller öppet.

Begränsat öppethållande vårterminen 2024
5 februari och 14 juni.

Begränsat öppethållande höstterminen 2024
12 - 13 september och 28 oktober.

Begränsat öppethållande vårterminen 2025
6 februari och 13 juni.

Några dagar stänger fritids klockan 16.00. Om du vill veta vilka dagar ditt fritids stänger tidigare kontaktar du din skola. Hitta kontaktuppgifter till din skola.

Barnets schema

Ditt barn får vara på fritids

  • under tiden du arbetar eller studerar
  • när du reser till och från jobbet eller skolan.

Du måste lämna in ändringar av barnets schema senast 2 veckor innan ändringarna börjar gälla.

Du kan registrera barnets schema i appen Edlevo och i e-tjänsten Edlevo.

Guide för att lägga in barnets schema i Edlevo Pdf, 776.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan också lämna in en blankett.

Blankett för schema för barns vistelsetid Pdf, 135.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift för fritidshem

Hur mycket du behöver betala för plats på fritids beror på hushållets totala inkomst per månad före skatt.

De inkomster som ingår är

  • lön per månad före skatteavdrag
  • andra skattepliktiga inkomster
  • inkomster från ett annat land.

Bidrag är inte en avgiftsgrundande inkomst och räknas inte med.

Det finns ett högsta belopp du kan få betala för en plats. Det kallas maxtaxa.

Kostnad för plats i fritidshem


Procent av hushållets inkomst

Barn 1

2%

Barn 2

1%

Barn 3

1%

Barn 4

Ingen avgift


Ändra dina inkomstuppgifter

Ditt hushålls inkomster påverkar hur mycket du betalar för platsen på fritids.

Du är själv ansvarig för att vi har rätt uppgifter om hushållets inkomster. Om du till exempel blir sambo med någon är det viktigt att registrera den nya inkomsten. Den personens inkomst räknas in även om hen inte är vårdnadshavare till barnet.

Du registrerar inkomstuppgifter i e-tjänsten i Edwise. Du kan också lämna in en blankett.

Logga in i Edwise och ändra inkomstuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för inkomstuppgift Pdf, 619.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgiftskontroll

Vi jämför hur mycket ditt hushåll har tjänat och hur mycket du har betalat för platsen på fritids. Därför är det viktigt att du anmäler när ditt hushålls inkomst ändras.

Om du till exempel blir sambo med någon är det viktigt att registrera den nya inkomsten. Den personens inkomst räknas in även om hen inte är vårdnadshavare till barnet.

Om det visar sig att du har betalat för mycket får du tillbaka pengar. Om du har betalt för lite får du en faktura att betala.

Kontrollen görs av det år som ligger två år tillbaka i tiden. 2022 är det alltså din inkomst från 2020 som kontrolleras. Att det tar tid beror på att det är först efter två år vi kan få dina taxeringsuppgifter från Skatteverket. 

Kontrollen görs varje år i februari till mars.

Delad faktura

Om du inte bor tillsammans med den andra vårdnadshavaren får ni varsin faktura. Den andra vårdnadshavarens kostnad beräknas då på det hushållets inkomst före skatt.

Plats på fritidshem när du är sjukskriven

Om du är sjukskriven eller om du vårdar ett sjukt syskon kan ditt barn ha rätt att vara på fritids. Ta kontakt med din skolas rektor.

Hitta kontaktuppgifter på skolornas sidor.

Lovomsorg

Barn som inte har fritidshem under skolterminerna kan få vara på fritids de dagar skolan är stängd, så kallad lovomsorg. Lovomsorg kostar 50 kronor per dag.

Om du vill ansöka om lovomsorg kontaktar du ditt fritidshem eller områdeskontor.

Fritids för barn över 12 år med rätt till stöd enligt LSS

Om ditt barn är över 12 år men har rätt till stöd enligt LSS kan hen söka plats på fritids. Det kallas korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Ansök om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Omsorg på obekväm tid

Om du arbetar på kvällar, nätter eller helger kan du ansöka om att ditt barn ska få barnomsorg då. Det kallas omsorg på obekväm tid.

Ansök om omsorg på obekväm tid

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.