Förskolan Björkängen

En del av förskolan Björkängens byggnad och gård

Björkängen ligger på Långängsvägen i centrala Hallsberg.

Om förskolan

Björkängen har tre avdelningar:

  • Lampan - barn 1 - 3 år.
  • Hjulet - barn från 1 - 3 år.
  • Skruven - barn 3 år och uppåt. Skruven har två hemvister, Blåa- och Gröna Skruven.

Kontakta Björkängen

Besöksadress: Långängsvägen 5 i Hallsberg

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Björkängen, Områdeskontoret Stocksätterskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Lampan: 070-231 96 90

Telefon, Hjulet: 070-233 48 30

Telefon, Skruven Grön: 070-232 93 50

Telefon, Skruven Blå: 070-576 25 38

E-post: forskolan.bjorkangen@edu.hallsberg.se

Rektor Jessica Bengtsson: 0582-68 53 44, jessica.bengtsson@edu.hallsberg.se

Administratör Karina Lindh: 0582-68 54 03, karina.lindh@edu.hallsberg.se

Följ Björkängen på Instagram

Ansökan, barnschema, matsedel och annan information

Kvalitetsplan

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.