Förskolan Treudden

En del av förskolan Treuddens byggnad

Treudden ligger på Sodomvägen i västra Sköllersta.

Om förskolan

Se förskolan Treudden i kartalänk till annan webbplats

Förskolan har tre hemvister:

  • Stubben - barn 1 - 2 år.
  • Stacken - barn 2 - 4 år.
  • Skogen - barn 4 år och uppåt.

Förskolans naturinriktning

Vi är inriktade på utomhuspedagogik och jobbar vi med Friluftsfrämjandets verksamheter:

  • Skogsknopp - för barn 1 - 2 år.
  • Skogsknytte - för barn 3 - 4 år.
  • Skogsmulle - 5 år.
  • Laxe.

Skogen - I Ur och Skur

Skogen är en I Ur och Skur-avdelning.

Om I Ur och Skur på Friluftsfrämjandets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakta Treudden

Besöksadress: Sodomvägen 11 i Sköllersta

Telefon, Stubben: 070-783 31 00

Telefon, Stacken: 070-673 96 00

Telefon, Skogen: 070-323 64 77

E-post: forskolan.treudden@edu.hallsberg.se

Telefon, rektor Caroline Schreiber: 0582-68 63 07

E-post, rektor Caroline Schreiber: caroline.schreiber@edu.hallsberg.se

Länkar till ansökan, barnschema, matsedel med mera

Utvecklingsplan och kvalitetsredovisning

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.