Förskolan Treudden

Förskolan Treuddens byggnad

Treudden ligger i västra Sköllersta.

Om förskolan

Se förskolan Treudden i kartalänk till annan webbplats

Förskolan har tre hemvister:

  • Stubben - barn 1 - 2 år.
  • Stacken - barn 2 - 4 år.
  • Skogen - barn 4 år och uppåt.

Förskolans naturinriktning

Vi är inriktade på utomhuspedagogik och jobbar vi med Friluftsfrämjandets verksamheter:

  • Skogsknopp - för barn 1 - 2 år.
  • Skogsknytte - för barn 3 - 4 år.
  • Skogsmulle - 5 år.
  • Laxe.

Skogen - I Ur och Skur

Skogen är en I Ur och Skur-avdelning.

Läs mer om I Ur och Skur på Friluftsfrämjandets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakta Treudden

Besöksadress: Sodomvägen 11 i Sköllersta

Telefon, Stubben: 070-783 31 00

Telefon, Stacken: 070-673 96 00

Telefon, Skogen: 070-323 64 77

E-post: forskolan.treudden@edu.hallsberg.se

Telefon, rektor Caroline Schreiber: 0582-68 63 07

E-post, rektor Caroline Schreiber: caroline.schreiber@edu.hallsberg.se

Länkar till ansökan, barnschema, matsedel med mera

Utvecklingsplan och kvalitetsredovisning