Förskolan Norrgården

Förskolan Norrgårdens byggnad

Norrgården ligger på Norrgårdsgatan i norra Hallsberg.

Om förskolan

Se förskolan Norrgården i kartalänk till annan webbplats

Norrgården har fyra avdelningar:

  • Kålmasken - barn 1 - 3 år.
  • Nyckelpigan Röd - barn 1 - 3 år.
  • Nyckelpigan Gul - barn 3 - 4 år.
  • Fjärilen - barn 4 år och uppåt.

Broschyr om NorrgårdenPDF

Kontakta Norrgården

Besöksadress: Norrgårdsgatan 3 i Hallsberg

Telefon, Kålmasken: 072-201 10 56

Telefon, Nyckelpigan Röd: 072-201 06 59

Telefon, Nyckelpigan Gul: 073-058 23 46

Telefon, Fjärilen: 072-201 54 27

E-post: forskolan.norrgarden@edu.hallsberg.se

Telefon, förskolechef Jessica Bengtsson: 0582-68 53 44

E-post, förskolechef Jessica Bengtsson: jessica.bengtsson@edu.hallsberg.se

Länkar till ansökan, barnschema, matsedel med mera

Utvecklingsplan och kvalitetsredovisning