Förskolan Kompassen

Förskolan Kompassens byggnad och gård

Kompassen ligger på Transtensgatan i centrala Hallsberg.

Om förskolan

Se förskolan Kompassen i kartalänk till annan webbplats

Kompassens hemvister:

  • Syd: Grön, Röd, Blå och Öst: Röd, Blå - för de yngre barnen
  • Nord: Grön, Röd, Blå - för de äldre barnen.

Förskolan samarbetar med förskollärarutbildningen på Örebro universitet och är en övningsförskola.

Nattis

På förskolan finns också kvälls-, natt- och helgverksamhet.

Broschyr om Kompassens kvälls-, natt- och helgverksamhetPDF

Ansök om omsorg på obekväm tid.

Kontakta Kompassen

Besöksadress: Transtensgatan 5 i Hallsberg

Telefon, Flygplanet: 072-452 55 91

Telefon, Bilen: 076-114 60 32

Telefon, Tåget: 070-320 95 82

Telefon, Båten: 070-270 68 33

Telefon, Bussen: 070-270 58 93

Telefon, Traktorn: 070-270 73 41

Telefon, Trucken och nattverksamhet: 073-057 30 99

E-post: forskolan.kompassen@edu.hallsberg.se

Telefon, rektor Sofie Billström: 0582-68 51 67

E-post, rektor Sofie Billström: sofie.billstrom@edu.hallsberg.se

Länkar till ansökan, barnschema, matsedel med mera

Utvecklingsplan och kvalitetsredovisning