Förskolan Kompassen

Förskolan Kompassens byggnad och gård

Kompassen ligger på Transtensgatan i centrala Hallsberg.

Om förskolan

Se förskolan Kompassen i kartalänk till annan webbplats

Kompassens hemvister:

  • Syd: Grön, Röd, Blå och Öst: Röd, Blå - för de yngre barnen
  • Nord: Grön, Röd, Blå - för de äldre barnen.

Förskolan samarbetar med förskollärarutbildningen på Örebro universitet och är en övningsförskola.

Nattis

På förskolan finns också kvälls-, natt- och helgverksamhet.

Broschyr om Kompassens kvälls-, natt- och helgverksamhetPDF

Ansök om omsorg på obekväm tid.

Kontakta Kompassen

Besöksadress: Transtensgatan 5 i Hallsberg

Telefon, Öst Blå: 076-114 60 32

Telefon, Öst Röd: 070-320 95 82

Telefon, Nord Röd: 072-203 66 59

Telefon, Nord Grön: 070-270 73 41

Telefon, Syd Blå: 070-270 68 33

Telefon, Syd Röd och Nattis: 0582-68 54 91 / 073-057 30 99

E-post: forskolan.kompassen@edu.hallsberg.se

Telefon, rektor Sofie Billström: 0582-68 51 67

E-post, rektor Sofie Billström: sofie.billstrom@edu.hallsberg.se

Länkar till ansökan, barnschema, matsedel med mera

Utvecklingsplan och kvalitetsredovisning

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.