Förskolan Kompassen

Bild på Kompassens förskola i Hallsberg

Kompassen ligger på Transtensgatan i centrala Hallsberg.

Om förskolan

Se förskolan Kompassen i karta Länk till annan webbplats.

Kompassens avdelningar:

 • Öst röd och Öst blå - för de yngre barnen
 • Syd röd, Syd blå, Nord röd och Nord blå - för de äldre barnen.

Förskolan samarbetar med förskollärarutbildningen på Örebro universitet och är en övningsförskola.

Förskolan har också omsorg på kvällar, nätter och helger.

Kontakta Kompassen

Besöksadress: Transtensgatan 5 i Hallsberg

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Kompassen, Områdeskontoret Stocksätterskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Öst Blå: 076-114 60 320582-68 52 86

Telefon, Öst Röd: 070-320 95 820582-68 54 86

Telefon, Nord Röd: 072-203 66 590582-68 51 10

Telefon, Nord Blå: 072-452 55 91, 0582-68 54 96

Telefon, Syd Blå: 070-270 68 33, 0582-68 50 42

Telefon, Syd Grön: 070-270 73 41

Telefon, Syd Röd och nattverksamhet: 073-057 30 990582-68 54 91

E-post: forskolan.kompassen@edu.hallsberg.se

Telefon, rektor Sofie Billström: 0582-68 51 67

E-post, rektor Sofie Billström: sofie.billstrom@edu.hallsberg.se

Ansökan, barnschema, matsedel och annan information

Ansök eller säg upp plats i förskola

Se förskolans matsedel

Se vilka dagar förskolan har begränsat öppethållande

Registrera ditt barns schema

E-tjänster för förskolan - Se vilka e-tjänster som finns och logga in.

Förskola - Regler och information - Läs om avgifter, inkomstuppgifter, delad faktura, öppettider, modersmålsstöd med mera.

Så arbetar vi i förskolan och skolan - Läs om undervisning och lärande, samverkan med andra organisationer, IT och måltider med mera.

Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats.

Skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats.

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Vem verksamheten är till för

Verksamheten är till för dig som regelbundet arbetar på kvällar, nätter eller helger och inte kan lösa omsorg på egen hand. Barn får vara i verksamheten från de fyllt 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Antalet platser är begränsat.

Öppettider

Måndag till fredag klockan 17.00 - 07.00.
Fredag klockan 17.00 till måndag klockan 07.00.

Du får lämna ditt barn senast klockan 20.00 på kvällen. Du får hämta ditt barn tidigast klockan 05.00 på morgonen.

När verksamheten är stängd

Verksamheten är stängd

 • På röda dagar. Om det är en röd dag mitt i veckan, till exempel nationaldagen, måste förskolans rektor tillfrågas och godkänna placering den dagen.
 • Julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, midsommarafton och midsommardagen.
 • 4 veckor under sommaren.

Information om stängda dagar eller veckor meddelas i god tid till dig som är vårdnadshavare.

Övrigt

 • Ditt barn får vara på förskolan under tiden ni som är vårdnadshavare arbetar och när ni reser till och från jobbet.
 • Barnets schema måste lämnas in minst 14 dagar innan barnet ska komma.
 • Om du inte använder din plats på två månader räknas det som att du har sagt upp platsen. Det gäller inte om du kommit överens med förskolan om att det ska vara ett uppehåll. Det gäller inte heller vid sjukdom.
 • Du som är vårdnadshavare ansvarar för transport av barnen till och från Kompassen.
 • Vi är tacksamma för all information som har betydelse för ditt barns vistelse hos oss. Berätta gärna om barnet har sovit dåligt eller om det har hänt något speciellt som är viktigt för ditt barn.
 • Personalen har tystnadsplikt.

Utvecklingsplan

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.