Förskolan Hässleberg

Förskolan Hässlebergs byggnad

Hässleberg ligger på Hässlebergsvägen i norra Hallsberg.

Du som söker om plats på förskolan Hässleberg kommer att ställas i kö till den nya förskolan Äppellunden.

Om förskolan

Se förskolan Hässleberg i kartalänk till annan webbplats

Hässleberg har tre hemvister

  • Lilla hjärtat - barn 1 - 3 år.
  • Stora hjärtat - barn 3 år och uppåt.
  • Mullvaden (ligger på Nytorgsgatan 1 i Hallsberg).

Kontakta Hässleberg

Besöksadress: Hässlebergsvägen 11 i Hallsberg

Besöksadress, hemvisten Mullvaden: Nytorgsgatan 1 i Hallsberg

Telefon, Lilla hjärtat: 070-174 88 81

Telefon, Stora hjärtat: 070-257 85 98

Telefon, Mullvaden: 072-237 42 46

Telefon, förskolechef Helena Finnman: 0582-68 50 04

E-post, förskolechef Helena Finnman: helena.finnman@edu.hallsberg.se

Länkar till ansökan, barnschema, matsedel med mera

Utvecklingsplan och kvalitetsredovisning