Förskolan Gullvivan

En del av förskolan Gullvivans byggnad och gård

Gullvivan ligger vid Folkasboskolan i Pålsboda.

Om förskolan

Se förskolan Gullvivan i kartalänk till annan webbplats

Gullvivan har av fyra avdelningar:

 • Gårdstrollen
 • Skogstrollen
 • Stentrollen
 • Delfinen

Förskolans naturinriktning

Gårdstrollen och Skogstrollen arbetar aktivt med att ha ett naturtänk. Vi arbetar med Friluftsfrämjandets verksamheter:

 • Skogsknopp - för barn 1 - 2 år.
 • Skogsknytte - för barn 3 - 4 år.
 • Skogsmulle - 5 - år.

Skogstrollen - I Ur och Skur

Skogstrollen är en I Ur och Skur-avdelning. Skogstrollen bedriver en stor del av sin verksamhet i sitt vindskydd som ligger i närheten av förskolan. 

Om I Ur och Skur på Friluftsfrämjandets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakta Gullvivan

Besöksadress: Skolgatan 2 - 4 i Pålsboda

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Gullvivan, Områdeskontoret Folkasboskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Gårdstrollen: 0582-68 60 86, sms: 073-057 98 84

Telefon, Skogstrollen: 0582-68 60 85, sms: 070-243 25 20

Telefon, Delfinen: 0582-68 52 26, sms: 072-214 46 34

Telefon, Stentrollen: 0582-68 52 47 sms: 072-452 58 23

E-post: forskolan.gullvivan@edu.hallsberg.se

Rektor Emma Dahlberg: 0582-68 60 43emma.dahlberg@edu.hallsberg.se

Ansökan, barnschema, matsedel med mera

För dig som har barn på Gullvivan

Öppettider och placering

Förskolan har öppet efter behov klockan 06.00 - 18.00. Personalens schema läggs efter barnens placeringstider, så vi önskar att du anmäler förändringar senast 2 dagar innan eller så fort du vet.

Barnens placeringstider ska skrivas in i Tieto Education.

Du kommer att träffa personal från de olika hemvisterna morgon och eftermiddag. All personal som arbetar här har tystnadsplikt.

På fredagarna arbetar vi pedagoger tillsammans på gården för att lösa ut avdelningsplaneringar.

En gång i månaden stänger förskolan klockan 16.00 eftersom pedagogerna har arbetsplatsträff. Fyra gånger per år har förskolan stängt. Då har pedagogerna kompetensutvecklingsdagar.

Samarbetet med Friluftsfrämjandet

Gårdstrollen och Skogstrollen har ett nära samarbete och en röd tråd, kopplad till Friluftsfrämjandet. När Gårdstrollen närmar sig fyra års ålder flyttar de över till Skogstrollen, som är en I Ur och Skur-verksamhet.

På Gårdstrollen och Skogstrollen är flertalet personal utbildade inom Skogsknopp (för barn 1 - 2 år), Skogsknytte (för barn 3 - 4 år) och Skogsmulle (för barn 5 år) genom Friluftsfrämjandet. Vi går till en speciell plats, fikar, leker och lär om naturen och allemansrätten. Vi har cirka 8 - 10 träffar per termin.
Stentrollen och Delfinen samarbetar vissa stunder under dagen.

Inflytande

Barn- och föräldrainflytande är viktigt för oss på förskolan och vi har sedan 2011 haft ett aktivt föräldraråd hos oss. Varje höst har vi ett föräldramöte, vi firar lucia och på våren bjuder vi in till vårfest. Dessutom erbjuder vi ett utvecklingssamtal per läsår.

Maten

Maten utgör en viktig del av barnens dag på förskolan och den serveras på regelbundna tider:

Frukost klockan 07.30
Lunch klockan 11.30
Mellanmål klockan 14.30.

På förmiddagen har vi fruktstund med barnen. Maten tillagas i Folkasboskolans kök och kommer till förskolan i värmeskåp. Hitta Gullvivans matsedel.

Barn som är placerade på förskolan mellan klockan 07.30 och 15.00 får 75 % av dagens näringsbehov tillgodosett hos oss.

Behöver ditt barn särskild kost, på grund av till exempel allergier är det viktigt att du meddelar detta i god tid. Köksansvarig behöver ha ett intyg från läkare, dietist eller distriktssköterska för att kunna tillgodose behovet.

Kläder

Det är viktigt att barnen har med sig kläder för alla slags väder och aktiviteter. Tänk på att det varje dag finns ombyteskläder (minst tre uppsättningar strumpor, tröjor, byxor med mera) samt regnkläder och stövlar. Kläderna ska vara namnmärkta.

Blöjor

När blöjorna börjar ta slut sätter vi upp en lapp på barnens hylla i hallen och då är det dags att fylla på med nya blöjor. Vi ser helst att du tar med öppna blöjor, alltså inte byxblöjor, då detta underlättar för oss vid blöjbyte.

Leksaker

Egna leksaker – eget ansvar. Förskolan ersätter inte om de går sönder eller försvinner. Lämna dem gärna kvar hemma.

Sjukdom

Inga sjuka barn ska vistas på förskolan (på grund av smittorisken). Allmäntillståndet avgör. När barnet är sjukt, meddela så fort du kan. Meddela också så snart som möjligt när barnet kommer tillbaka. Förbrukad tid vid sjukdom kan inte tas igen.Vid behov får barnen vara på förskolan om du som förälder är sjuk.

Kontaktuppgifter till dig som är vårdnahdshavare

Tänk på att meddela om du inte finns på arbetet, till exempel om du är på kurs eller är sjuk, så vi vet var vi kan nå dig om det skulle behövas. Tänk även på att det är viktigt att vi har uppdaterade telefonnummer.

Försäkring

Barnen i förskolan är olycksfallsförsäkrade. Om olycksfallsförsäkring och skadeanmälan

Mål för föräldrasamverkan

 • Att det skapas en ärlig och god relation mellan oss och er föräldrar. Ni är experter på ert barn och vi ser fram emot att ni delar med er av era kunskaper till oss.
 • Att ni vågar fråga och ifrågasätta.
 • Att ha återkommande föräldramöten.
 • Att inte prata över huvudet på ert barn om negativa saker. Vid behov från oss eller er, är det bättre med ett enskilt samtal.
 • Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per läsår.

Gemensamma förhållningssätt

Vi arbetar med att

 • utveckla barnens förmåga att tänka och handla positivt
 • få ett klimat på förskolan som är trivsamt och utvecklande så att barnen vågar ta ansvar och ta egna initiativ
 • barnen får gehör hos oss vuxna för sina idéer och tankar.

Rutinsituationerna så som måltid, vila, av- och påklädning är en stor del av verksamheten. Vi vill arbeta för att dessa rutiner blir positiva inslag i vistelsen på förskolan. Vi vill undvika att göra saker åt barnen utan istället uppmuntra samt utmana till självständighet och hjälpsamhet mellan barnen. 

Leken är en viktig del av barnens vistelse på förskolan. I leken får barnen använda sin fantasi, bearbeta upplevelser och intryck exempelvis i form av olika rollekar. Det är viktigt att barnen får tid att leka och att de vuxna är aktiva i leken antingen som deltagare eller som iakttagare. En annan viktig aspekt är att få barnen att känna sig delaktiga och ansvariga i verksamheten.

Vi arbetar utifrån målen i läroplanen för förskolan, LPfö18länk till annan webbplats

Förskolans avdelningar

Gårdstrollen

Gårdstrollen är en avdelning för de yngre barnen, 1 - 4 år. Vi arbetar tematiskt, med planerade samlingar. Inom temaarbetet tar vi upp olika fokusområden utifrån
läroplanen (lpfö 18) och strävar efter att låta barnens intressen, tankar och funderingar föra arbetet framåt.

Vi arbetar nära naturen och är kopplade till Friluftsfrämjandet, vilket bland annat innebär att vi varje termin arbetar med en verksamhet som kallas för Knytte och Knopp. Vid dessa tillfällen beger vi oss ut i den närliggande naturen för planerade samlingar där bland annat allemansrätten, djur, natur och miljöfrågor tas upp.
Barnen har möjlighet att vila både ute i vagn och inne på madrass, här följer vi vårdnadshavarnas önskningar.

Skogstrollen

Skogstrollen är en avdelning för de äldre barnen, 3–5 år. Vi är en I Ur och Skur-avdelning och bedriver vår verksamhet till största delen utomhus. Det viktigaste är att det ska vara njutbart för barnen.

Vi har ett vindskydd i den närliggande skogen, cirka 300 meter från förskolan. Där brukar Skogstrollen vistas måndag till torsdag mellan cirka 9.00 och 14.00. I vindskyddet finns det mesta i lek- och pysselväg. Vi använder även mycket naturmaterial.

Vi har tillgång till ett utedass. Vår vision är att vi kan göra allt som en ”traditionell” förskola kan göra fast på ett lite annorlunda sätt. Vi har få begränsningar. Att vara ute för oss betyder inte bara att vi är i skogen och vindskyddet, utan även på gården eller i närmiljön.

På Skogstrollen arbetar vi pedagoger efter de fyra M:en medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

Stentrollen

Stentrollen är en avdelning med barn i ålder 1 - 5 år. En viktig del i läroplanen är barnens inflytande och delaktighet. Vi på Stentrollen tar tillvara på barnens intressen och nyfikenhet och låter det påverka den pedagogiska verksamheten.

Det är viktigt för oss att barnen känner sig trygga och delaktiga i förskolan. Vi har dagligen planerade samlingar, vi har också samlingar där barnen bestämmer innehållet. Barnen är delaktiga i vårt miljötänk då vi går till återvinningen och sorterar olika material.

Eftersom vi bor granne med skogen använder vi den som ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Delfinen

Delfinen är en avdelning med barn i åldrarna 1–5 år. I det dagliga arbetet mot förskolans mål jobbar vi mycket med att göra barnen medvetna om varandra, omvärlden och sina egna tankar, lägga grunden till att bli en bra medmänniska genom att vara närvarande och tillsammans med barnen.

Vi har dagligen planerade samlingar utifrån målen i Lpfö 18. Det är mycket upprepningar av sånger, ramsor med mera för att barnen ska få en kontinuitet och känna sig trygga i situationen samt lära sig nya saker såklart.

För att stärka barnens språkutveckling använder vi tecken som stöd, TAKK, och läser böcker på olika språk och pratar om dem tillsammans med barnen.
Vår utevistelse sker på Gullvivans gård, i skogen eller på promenad i samhället. Vi tar även in utematerial och ut inneleksaker. Vi strävar efter att dagarna på Delfinen ska vara inspirerande och roliga i en lugn och harmonisk miljö.

Inskolning

Inskolning är till för att barn, föräldrar och personal ska lära känna varandra. Alla barn är olika och behöver olika lång inskolning.

Mål med inskolningen är att

 • barnet ska våga lämna er föräldrar
 • barnet ska veta vilka pedagoger och barn som tillhör avdelningen
 • både barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna
 • barnet ska känna glädje att komma till förskolan
 • barnet vill vara med andra barn och vuxna
 • barnet får tid och plats att leka och ha roligt
 • barnet ska få växa in i gruppen, börja känna sig hemma i miljön, både inne och ute, i sin takt.

Vi arbetar på Gullvivan

Gårdstrollen
Isabelle Djus - förskollärare
Pia Karlsson - barnskötare
Maritta Holmlund
Ida Johansson

Skogstrollen I Ur och Skur
Madeleine Olsson - förskollärare
Jessica Vuolo - barnskötare
Lisa Karlsson

Stentrollen
Maria Ström - förskollärare
Anette Johansson
Linnea Sundevall
Ida Johansson

Delfinen
Anita Classon - förskollärare
Åsa Degerstam - barnskötare
Karin Gustafsson - barnskötare
Samira A Mohamedburhan - resurs

Köket
Nathalia Mitrofanova

Utvecklingsplan och kvalitetsredovisning

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.