Förskolan Folkasbo

En del av förskolan Folkasbos byggnad och gård

Folkasbo ligger vid Folkasboskolan i Pålsboda.

Om förskolan

Se förskolan Folkasbo i kartalänk till annan webbplats

Folkasbo har en avdelning. Under delar av dagen delar vi upp barnen i två hemvister: Tåget och Båten.

Kontakta Folkasbo

Besöksadress: Skolgatan i Pålsboda

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Folkasbo, Områdeskontoret Folkasboskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Tåget: 070-360 93 85

Telefon, Båten: 072-204 02 88

E-post: forskolan.folkasbo@edu.hallsberg.se

Telefon, rektor Emma Dahlberg: 0582-68 60 43

E-post, rektor Emma Dahlberg: emma.dahlberg@edu.hallsberg.se

Ansökan, barnschema, matsedel med mera

Utvecklingsplan och kvalitetsredovisning

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.