Förskolan Folkasbo

Förskolan Folkasbos byggnad

Folkasbo ligger vid Folkasboskolan i Pålsboda.

Om förskolan

Se förskolan Folkasbo i kartalänk till annan webbplats

Folkasbo har en avdelning. Under delar av dagen delar vi upp barnen i två hemvister: Tåget och Båten.