Förskolan Folkasbo

En del av förskolan Folkasbos byggnad och gård

Folkasbo ligger vid Folkasboskolan i Pålsboda.

Om förskolan

Se förskolan Folkasbo i kartalänk till annan webbplats

Folkasbo har en avdelning. Under delar av dagen delar vi upp barnen i två hemvister: Tåget och Båten.

Kontakta Folkasbo

Besöksadress: Skolgatan i Pålsboda

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Folkasbo, Områdeskontoret Folkasboskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Tåget: 070-360 93 85

Telefon, Båten: 072-204 02 88

E-post: forskolan.folkasbo@edu.hallsberg.se

Telefon, rektor Emma Dahlberg: 0582-68 60 43

E-post, rektor Emma Dahlberg: emma.dahlberg@edu.hallsberg.se

Länkar till ansökan, barnschema, matsedel med mera

Utvecklingsplan och kvalitetsredovisning

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.