Förskolan Björkängen

Förskolan Björkängens byggnad

Björkängen ligger i på Trädgårdsgatan i centrala Hallsberg.

Om förskolan

Se förskolan Björkängen i kartalänk till annan webbplats

Björkängen har tre avdelningar:

  • Lampan - barn 1 - 3 år.
  • Hjulet - barn från 1 - 3 år (gäller från höstterminen 2019).
  • Skruven - barn 3 år och uppåt. Skruven har två hemvister, Blåa- och Gröna Skruven.

Instagram

Björkängens Instagramkonto.länk till annan webbplats

Våra Instagramkonton nedan är privata och är bara till för vårdnadshavare.

Lampans Instagramkonto.länk till annan webbplats

Hjulets Instagramkonto.länk till annan webbplats

Skruvens Instagramkonto.länk till annan webbplats

Skruven Blås Instagramkonto.länk till annan webbplats

Kontakta Björkängen

Besöksadress: Trädgårdsgatan 12 i Hallsberg

Telefon, Lampan: 070-231 96 90

Telefon, Hjulet: 070-233 48 30

Telefon, Skruven Grön: 070-232 93 50

Telefon, Skruven Blå: 070-576 25 38

E-post: forskolan.bjorkangen@edu.hallsberg.se

Telefon, rektor Jessica Bengtsson: 0582-68 53 44

E-post, rektor Jessica Bengtsson: jessica.bengtsson@edu.hallsberg.se

Länkar till ansökan, barnschema, matsedel med mera

Kvalitetsredovisning och utvecklingsplan