Förskolan Björkängen

En del av förskolan Björkängens byggnad och gård

Björkängen ligger i på Trädgårdsgatan i centrala Hallsberg.

Om förskolan

Se förskolan Björkängen i kartalänk till annan webbplats

Björkängen har tre avdelningar:

  • Lampan - barn 1 - 3 år.
  • Hjulet - barn från 1 - 3 år (gäller från höstterminen 2019).
  • Skruven - barn 3 år och uppåt. Skruven har två hemvister, Blåa- och Gröna Skruven.

Kontakta Björkängen

Besöksadress: Trädgårdsgatan 12 i Hallsberg

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Björkängen, Områdeskontoret Stockstätterskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Lampan: 070-231 96 90

Telefon, Hjulet: 070-233 48 30

Telefon, Skruven Grön: 070-232 93 50

Telefon, Skruven Blå: 070-576 25 38

E-post: forskolan.bjorkangen@edu.hallsberg.se

Telefon, rektor Jessica Bengtsson: 0582-68 53 44

E-post, rektor Jessica Bengtsson: jessica.bengtsson@edu.hallsberg.se

Följ Björkängen på Instagram

Ansökan, barnschema, matsedel med mera

Kvalitetsredovisning och utvecklingsplan

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.