Information till vårdnadshavare i förskolan med anledning av covid-19

Samlad information till vårdnadshavare i förskolan i Hallsbergs kommun.

Senast uppdaterad 2020-12-12

  • Ny rubrik: Skärpta nationella allmänna råd

Skärpta nationella allmänna råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Information om de skärpta nationella allmänna råden

Information om de skärpta nationella råden på andra språk på 1177 vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Barn med symptom ska vara hemma

För att förebygga smittspridning ska du som är vårdnadshavare vara uppmärksam på symtom på covid-19 hos ditt barn.

Om ett barn uppvisar symtom kontaktar vi vårdnadshavaren. Barnet får gå hem direkt. Innan vårdnadshavaren kommer och hämtar kan barnet vara i ett eget rum för att undvika smittspridning.

Läs om symptomen på covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19 för föräldrar på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Barn i förskola och skola ska stanna hemma om någon de bor med har konstaterad covid-19.

Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndighetens webbplats länk till annan webbplats

Läs mer om när du bör stanna hemma och hur länge på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Provtagning

Sjuka barn som går i förskolan rekommenderas att i första hand stanna hemma utan provtagning.

Om provtagning för barn på 1177.selänk till annan webbplats

Rutin när du lämnar och hämtar ditt barn på förskolan

När du ska lämna eller hämta ditt barn på förskolan gör du som vanligt om du är frisk.

Om du är sjuk vill vi i första hand att någon som är frisk lämnar och hämtar ditt barn. Om det inte finns någon annan som kan lämna och hämta ber vi dig att ringa till förskolan innan du kommer. Då kan vi se till att lämning och hämtning sker på ett säkert sätt.

Åtgärder förskolan i Hallsbergs kommun gör för att begränsa smittspridning

Påminner om handhygien

Vi påminner och arbetar aktivt med handhygien. Att barnen tvättar händer och är noga med att inte röra vid munnen eller ansiktet.

Begränsar stora samlingar

  • Vi har begränsat stora samlingar där barnen träffar andra än dem som de träffar till vardags.
  • Vi gör inte studiebesök.
  • Vi håller föräldramöten i begränsad omfattning med ett begränsat antal deltagare.
  • Vi åker inte med barngrupper på aktiviteter utanför Hallsbergs kommun.
  • Vi tar inte emot externa besökare, i så stor utsträckning som det är möjligt.

Planerar måltiderna

Vi ser över matsituationen. Vi planerar så att färre äter åt gången, om det går. Om det är möjligt möblerar vi om så att det blir mer utrymme mellan barnen.

Är utomhus mer

Vi ser till att barnen är ute mer.

Motverkar oro och ryktesspridning

Vi jobbar även med att informera barnen om viruset och möta deras frågor och oro. Vi pratar om farorna med ryktesspridning och vikten av källkritik. Vi gör vårt bästa för att barnen ska känna sig trygga och lita på att vi vill deras bästa i denna situation.

Kommunikation om sjukdom bland personal och barn

Skolan lämnar inte ut några uppgifter om enskilda sjukdomsfall av respekt för den enskildes integritet och den patientsekretess som råder.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.