Information till vårdnadshavare i förskolan med anledning av covid-19

Samlad information till vårdnadshavare i förskolan i Hallsbergs kommun.

Barn med symptom ska vara hemma

För att förebygga smittspridning ska du som är vårdnadshavare vara uppmärksam på symtom på covid-19 hos ditt barn.

Om ett barn uppvisar symtom kontaktar vi vårdnadshavaren. Barnet får gå hem direkt. Innan vårdnadshavaren kommer och hämtar kan barnet vara i ett eget rum för att undvika smittspridning.

Läs om symptomen på covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Rutin när du lämnar och hämtar ditt barn på förskolan

När du ska lämna eller hämta ditt barn på förskolan gör du som vanligt om du är frisk. Om du är sjuk ska du komma överens med pedagogerna om hur lämningen och hämtningen ska gå till.

Åtgärder förskolan och skolan i Hallsbergs kommun gör för att begränsa smittspridning

Påminner om handhygien

Vi påminner och arbetar aktivt med handhygien. Att barnen tvättar händer och är noga med att inte röra vid munnen eller ansiktet.

Begränsar stora samlingar

  • Vi har begränsat stora samlingar där barnen träffar andra än dem som de träffar till vardags.
  • Vi har ställt in studiebesök, föräldramöten och liknande.
  • Vi åker inte med barngrupper på aktiviteter utanför Hallsbergs kommun.
  • Vi tar inte emot externa besökare, i så stor utsträckning som det är möjligt.

Planerar måltiderna

Vi ser över matsituationen. Vi planerar så att färre äter åt gången, om det går. Om det är möjligt möblerar om så att det blir mer utrymme mellan barnen.

Är utomhus mer

Vi ser till att barnen är ute mer.

Motverkar oro och ryktesspridning

Vi jobbar även med att informera barnen om viruset och möta deras frågor och oro. Vi pratar om farorna med ryktesspridning och vikten av källkritik. Vi gör vårt bästa för att barnen ska känna sig trygga och lita på att vi vill deras bästa i denna situation.

Om ni har varit utomlands ska barnets rektor kontaktas

Om du eller ditt barn vistats i något av de mest drabbade områdena ska du kontakta ditt barns rektor innan du låter ditt barn komma tillbaka till förskolan.

Hitta kontaktuppgifter till din förskolas rektor

Hitta kontaktuppgifter till chefen för dagbarnvårdarna

Om regeringen eller en myndighet tar ett beslut om att stänga förskolan

Som ni säker hört har regeringen tagit ett beslut om en ny lag som gör det möjligt för regeringen att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.

Det är viktigt att poängtera att beslutet inte innebär att förskolorna och skolorna kommer att stängas. Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör i dagsläget fortfarande bedömningen att en stängning av dessa verksamheter i nuläget inte är en effektiv åtgärd för att minska takten på smittspridningen av coronaviruset covid-19.

Vi på förskolorna förbereder oss så att vi är så redo som möjligt om ett sådant beslut tas.

Förskolan kommer vara öppen för den som behöver det

Förskolan kommer inte vara helt stängd. Den kommer fortfarande vara öppen för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom någon av de 12 samhällsviktiga sektorer som regeringen har presenterat. Det är din arbetsgivare som avgör om du arbetar inom en sådan verksamhet och måste vara på jobbet.

Förskolan kommer också vara öppen för barn som behöver vara i förskolan av andra skäl.

Det är inte säkert att alla förskolor kommer hållas öppna. Ditt barn kan alltså få vara på en annan förskola under den perioden.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.