Artikeln publicerades 8 februari 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ytterligare åtgärder tas för att minska antalet vildsvin i bostadsområdet Falla/Samsala i Hallsberg

I bostadsområdet Falla/Samsala strax utanför Hallsberg har det under en tid varit problem med vildsvin. Åtgärder har vidtagits, som till exempel röjning av sly och vegetation i ytterkanterna av området för att minska vildsvinsbesvären. Men nu tas ytterligare åtgärder i bruk i form av vildsvinsfälla.

Under en längre tid har boende i området Falla/Samsala haft problem med vildsvin. Vildsvinen rör sig i och omkring bostadsområdet, vilket bland annat minskar tryggheten för de boende.

De åtgärder som vi tidigare gjort för att försöka minska antalet vildsvin är att vi bland annat har informerat hur man ska tänka kring kompostavfall och annat i trädgårdar för att minska antalet besök av bland annat vildsvin.

Vi har även röjt sly runt bostadsområdet för att minska trivseln för djuret samt gett ett angränsande jaktlag nyttjanderätt i dessa tider att jaga på vår mark. Eftersom de tidigare åtgärderna inte har fungerat, provar vi nu att sätta ut en vildsvinsfälla i skogen nära bostadsområdet.

- Vi har fått in rapporteringar om att vildsvinen även har setts dagtid, vilket inte tillhör vanligheten. De är normalt sett väldigt skygga. Så nu har vi satt ut en vildsvinsfälla i skogen intill bostadsområdet i hopp om att minska antalet vildsvin och öka tryggheten i området, säger Mats Svensson som är kommunjägare.

Så här fungerar vildsvinsfällan

Fällan fungerar på så sätt att den lockar in vildsvinen i en bur, som sedan stängs igen. Med hjälp av en kamera skickas automatiskt ett meddelande till kommunjägaren att fällan fångat något. Jägaren kan då se genom kameran om det är ett vildsvin som fångats och låser därefter buren. Är det inte ett vildsvin som fastnat låter vi fällan vara öppen.

Än så länge är fällan inte gillrad endast uppställd och kommer vara utsatt på prov för att se hur den fungerar.

Kontakta drift- och serviceförvaltningen

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till rätt person i kommunen som kan besvara dina frågor.