Artikeln publicerades 9 januari 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi söker kontaktpersoner för ungdomar

Nu söker vi dig som vill bli kontaktperson för en ungdom. Uppdraget innebär bland annat att göra aktiviteter, vara ett praktiskt stöd och motivera den person du är kontaktperson till.

Många unga personer med ett begränsat socialt nätverk kan ha behov av ha en trygg och stabil vuxen som fungerar som dennes kontaktperson för att få sina behov av social gemenskap och fritidsaktiviteter tillgodosedda.

Som kontaktperson bör man ha ett intresse och stort engagemang för andra människor. Det krävs ingen särskild utbildning.

Uppdraget

Uppdraget som kontaktperson kan se olika ut beroende på ungdomens behov. Utifrån ett så kallat kontaktpersonsuppdrag stödjer och hjälper du ungdomen och blir en viktig vuxenkontakt.

Det kan till exempel innebära att

  • göra aktiviteter
  • vara ett praktiskt stöd
  • motivera personen.

Den som utreder och godkänner dig som kontaktperson för en ungdom är en socialsekreterare. Ni kommer att ha ett tätt samarbete.

Ersättning

Ersättning för kontaktpersonsuppdrag utges alltid enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner och socialnämndens antagna riktlinjer samt uppdragets omfattning.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss för mer information och intresseanmälan!

Anna-Karin Ottosson, socialsekreterare
Telefonnummer till receptionen: 0582-68 50 00
E-post: anna-karin.ottosson@hallsberg.se