Artikeln publicerades 21 mars 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vecka 13 börjar arbetet med sandupptagning i Hallsbergs kommun

Vi inleder sandupptagningen vecka 13 med start i Hallsberg utav genomfartsleder och gång- och cykelvägar. Därefter fortsätter vi med sandupptagningen i villaområden och lokalgator.

Turordningen är följande

  • Hallsberg
  • Hjortkvarn - Björnhammar
  • Pålsboda
  • Sköllersta
  • Östansjö
  • Vretstorp

Ibland blir det förseningar i tidplanen, till exempel om maskiner och fordon går sönder och måste repareras, eller om det regnar mycket då det blir för blött för att sopa.

Viktigt att tänka på

För att arbetet med sandupptagningen ska gå så bra och smidigt som möjligt, och för att vi ska kunna hålla tidsplanen är det viktigt att

  • du som villaägare tänker på att i god tid sopa ned sanden från trottoaren utanför din fastighet ned på gatan
  • vara noga med att parkera rätt och tänk på att det kan förekomma tillfälliga parkeringsregler på gatan där du brukar stå. Om du har garage eller infart underlättar du för oss om du parkerar där.