Artikeln publicerades 7 maj 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Var försiktig - hind med kalv i villaträdgårdar i Sköllersta

I Sköllersta går en kronhjortshind med kalv runt i villaträdgårdarna. Hinden är till synes orädd men kan uppträda aggressivt om hon blir trängd. Om du ser hinden - var försiktig, backa undan och gå inte nära!

Undvik det område där hinden finns

Om du träffar på kronhjortshinden - backa undan och gå inte nära. Var försiktig! Försök att undvika det område där hinden och kalven finns.

För mer information

Kontakta Mats Svensson, kommunens skyddsjägare, 0582-68 50 00.

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till kommunens skyddsjägare.