Artikeln publicerades 8 december 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utökning av aktivitets- och kulturföreningsbidrag

Många föreningar har haft det svårt under året på grund av den pågående pandemin. Kommunstyrelsen har därför beslutat att 300 000 kronor ska fördelas ut till de föreningar som tidigare erhållit aktivitets- och kulturföreningsbidrag i kommunen.

I och med denna satsning får dessa föreningar lite bättre förutsättningar inför 2021. Det möjliggör bland annat att barn och unga ges större möjlighet till olika fritidssysselsättningar som kan leda till bättre hälsa.

- Vi vet att det varit tufft för många av våra föreningar det gångna året. Några av våra föreningar har fått statliga medel, men kommunstyrelsen finner att det även finns behov inom flera av våra föreningar. För vår kommun och kommunens utveckling är vårt rika föreningsliv viktigt.

Genom detta engångsbidrag hoppas vi att de tidigare nämnda föreningarna får lite bättre förutsättningar att även efter covid-19 kunna ge våra invånare möjlighet till olika föreningsaktiviteter, säger Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Utökning av aktivitets- och kulturföreningsbidrag

Grunden för fördelningen är de föreningar som under året erhållit aktivitets- eller kulturföreningsbidrag vilka utökas med 50 procent.

Kontakt

Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0582-68 52 50
E-post: magnus.andersson@hallsberg.se