Artikeln publicerades 22 november 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utdelning av pedagogiskt pris 2021

Idag den 22 november delade Hallsbergs kommun ut pedagogiskt pris 2021 för förskola och annan pedagogisk verksamhet samt grundskola och fritidshem.

Pristagarna Jessica Hofvander, Sofie Jardler, och Maria Föckelkärr ler med blommor, diplom och checkar i händerna

Pristagarna Jessica Hofvander, Sofie Jardler, och Maria Föckelkärr

Priset förskola och annan pedagogisk verksamhet tilldelades Jessica Hofvander och Sofie Jardler, förskollärare på förskolan Björkängen med motiveringen

Ni ger varje barn förutsättningar för att bli sitt bästa jag och utvecklas så långt som möjligt. Ni låter alla barn komma till tals och har en fantastisk förmåga att fånga upp barnens intresse.

Utbildningen präglas av engagemang, glädje och positivt samspel. Ni får barnen att samarbeta och hjälpa varandra på ett toppensätt!

Ni tar vara på kollegors idéer, lyssnar och kompromissar med fokus på uppdraget. Ert sätt att möta barn, kollegor och vårdnadshavare är unikt.

Priset grundskola och fritidshem tilldelades Maria Föckelkärr, lärare på Östansjö skola med motiveringen

Du är en engagerad lärare som ser varje elev. Du ger dem stabilitet och trygghet genom den värme och det lugn du utstrålar. Genom en kreativ och tillåtande lärmiljö samt en innerlig dialog med eleverna, som involverar och gör dem delaktiga i lektionsinnehållet, så skapar du en magiskt entusiasmerande stämning i gruppen.

Din glädje, omsorg och lyhördhet räcker även till för att stötta och höja stämningen bland kollegorna på skolan.

Du har ett stort engagemang i att utveckla matematikundervisningen både på din egen skola, men även inom kommunens nuvarande matematiksatsning.