Artikeln publicerades 18 november 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Undrar ni varför vi plöjt vissa ytor runtom i kommunen?

Nu har vi påbörjat arbetet för att skapa fler ytor med ängsblomster i kommunen för att gynna pollinerande insekter. De ytor vi har plöjt i kommunen kommer att bli ängsmark.

Första steget i arbetet med att göra om de utvalda gräsytorna till ängsmark är att plöja för att förbereda ytan för sådd och löksättning. Detta gör vi för att skapa fler ängsmarker och gynna pollinerande insekter.

Under 2022 kommer vi att bearbeta ytorna för att få bort så mycket ogräs som möjligt och under augusti-september 2022 skall ytorna sås med ängsfrö. Vi kommer också att plantera en del ängsblommor och sätta ner en del blomsterlök.

Det första resultatet efter åtgärderna kommer vi att kunna se på våren 2023,

säger Per Runfeldt som är projektledare för arbetet med att anlägga ängsmark.

I det här första skedet gör vi om cirka 10.000 kvadratmeter från gräsytor till ängsmark.

Platser där vi anlägger ängsmark

Tre ytor i Hallsberg:
  • En yta vid ekoparken område öster om Tingsgatan
  • Två ytor vid Samzeliigatan – Hyttgatan
En yta per ort i
  • Sköllersta - Sockenvägen
  • Pålsboda - öster om Folkasboskolan
  • Vretstorp - Esslatorp.

Projektet finansieras delvis av statliga bidrag för att gynna pollinerande insekter.

Kontakt för mer information

Per Runfeldt
Telefon: 0582-685590
E-post: per.runfeldt@hallsberg.se