Artikeln publicerades 23 oktober 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under slutet av 2019 påbörjas byggnationen av nytt bostadsområde i Samsala, Hallsberg

Under slutet av 2019 kommer vi i Hallsbergs kommun påbörja arbetet med det nya bostadsområdet i Samsala i Hallsberg. Målet är att vi ska ha 12 tomter klara för försäljning under mitten av 2020.

Placering av nya bostadsområdet i Samsala

Placeringen av det nya bostadsområdet kommer att bli efter Elvas gata i Samsala i Hallsberg. Byggnationen kommer att ske på vår mark enligt gällande detaljplan som antogs av kommunstyrelsen den 22 maj 2018.

Samsalas exploatering kommer att delas in i fyra etapper. Den första etappen innebär att vi bland annat förbereder för vatten, avlopp, gator och gatubelysning. Detta ska leda till att 12 tomter blir klara till försäljning under mitten av 2020. Första etappen kommer att byggas i vår regi.

Kartbild på nya bostadsområdet Samsala i Hallsberg

Bild: Kartbild på nya bostadsområdet i Samsala i Hallsberg.

Hur påverkar detta mig som har fastighet i direkt anslutning till byggnationen?

Under byggnationen kommer materialtransporter och entreprenadmaskiner att befinna sig i området. Arbetet kommer i huvudsak att utföras på vardagar mellan klockan 07.00 - 16.00.

Vi kommer med hjälp av extern konsult besiktiga de fastigheter som är närmast byggarbetsplatsen innan arbetet påbörjas. Berörda fastigheter kommer att kontaktas av utsedd konsult, som då bokar in ett besök tillsammans med fastighetsägaren. Konsultföretaget heter Nitro Consult.

Vid frågor, kontakta:

Niklas Hasselwander, teknisk chef på Drift- och serviceförvaltningen
Telefon: 0582-68 51 72
E-post: niklas.hasselwander@hallsberg.se