Artikeln publicerades 4 april 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Snart stänger enkäten som gör oss bättre: Kritik på teknik

Hallsbergs kommun har valt att delta i Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) enkätundersökning 2019, "Kritik på teknik", där kommuninvånare får tycka till om gator, parker, vatten, avlopp och renhållning. Årets undersökning är den 10:e omgången sedan 1992.

Tyck till om tekniken - dina synpunkter är viktiga!

I början av februari fick 500 kommuninvånare chansen att tycka till om Hallsbergs kommuns arbete inom gata, park, VA och avfallshantering. Då skickades nämligen en undersökning med frågor om allt från parkskötsel och cykelvägar, till sophämtning och snöröjning ut till slumpvis utvalda invånare.

Syftet med undersökningen är att se hur nöjda invånarna är med Hallsbergs kommuns arbete, och se vad som kan förbättras. Är du en av dem som fått enkäten är vi därför tacksamma om du besvarar den, så att vi kan göra vår service till er ännu bättre!