Artikeln publicerades 30 oktober 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Smittspridningen ökar i länet - fortsätt hålla avstånd

Antalet positiva fall av covid-19 ökade snabbt i Örebro län under förra veckan. Cirka 600 personer testade positivt för en pågående infektion av covid-19. Veckan innan var det cirka 350 positiva fall.

En viss del av ökningen går att förklara med utökad smittspårning och provtagning i anslutning till smittspårning. Men det sker också en procentuell ökning av antalet fall. De flesta fallen finns i åldersgruppen 20-49 år. Det är fortfarande få smittade i åldersgruppen 70+.

Just nu är det alltså extra viktigt att vi alla gör det vi kan för att minska smittspridningen. Håll avstånd och fortsätt skydda varandra!