Artikeln publicerades 12 februari 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skogliga åtgärder i Östansjö under februari/mars 2021

I Östansjö tätort, mellan skolan och Breslätt, kommer det att fällas och upparbetas almar som står i anslutning till gångstigar. Syftet är att minska risken då döda/döende träd, hela eller i delar, kan falla över promenadstigarna. Arbetet kommer utföras med motorsåg och skotare och kommer att ske under februari/mars 2021.

För frågor kontakta

Niklas Hasselwander, Hallsbergs kommun: 0582-68 51 72

Gustav af Wåhlberg, Skogssällskapet: 0150-165 29