Artikeln publicerades 4 november 2020

Så påverkar de lokala allmänna råden kommunens publika verksamheter

Lokala allmänna råd gäller för hela Örebro län och har beslutats för att bromsa den ökade smittspridningen i samhället. Det har stor betydelse att vi alla följer råden och att vi tillsammans bidrar till efterlevnad.

Hallsbergs kommun vidtar följande åtgärder:

Biblioteket håller öppet med begränsningar.
Mer information om bibliotekets åtgärder

Öppna förskolan är stängd. Familjecentralen är öppen för bokade möten med familjeteamet.

Fritidsgården Kuben är stängd.

Idrottshallar är stängda. Undantaget är idrottsträningar för barn och unga födda år 2005 eller senare..

Sydnärkehallen är stängd. Undantaget är idrottsträningar för barn och unga födda år 2005 eller senare.

Alléhallens bad och gym håller stängt. Simskola för barn och unga födda år 2005 eller senare hålls som vanligt. Om du har ett bad- eller gymkort kompenseras du för den tiden genom att giltighetstiden på ditt kort förlängs.

Kommunhusets kontaktcenter är öppet, men för att minimera risken för smittspridning uppmanar vi allmänheten att undvika besök så långt som möjligt och i första hand ta kontakt via telefon: 0582-68 50 00 eller e-post: kommun@hallsberg.se.

Åtgärderna pågår till den 24 november med eventuell förlängning.