Artikeln publicerades 28 juni 2024

Risk för skyfallsliknande regn

SMHI varnar för skyfallsliknande regn i Örebro län de närmaste dagarna, vilket kan leda till översvämningar.

Ett kraftigt skyfall med stora mängder vatten under kort tid kan leda till översvämningar till exempel i källare när gatubrunnar inte hinner med och marken mättas. Regnet kan även få påverkan på trafiken på grund av översvämmade vägar.

Hallsbergs kommun följer händelseutvecklingen i samarbete med berörda myndigheter, bland annat Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och SMHI.

Det kan du göra för att skydda din egendom

Räddningstjänsten prioriterar alltid samhällsviktiga funktioner. Som privatperson är det du själv som är ansvarig för din egendom. Flera aktörer har råd om vad du kan göra:

Krisinformation.se har en checklista över vad du som är fastighetsägare kan göra för att skydda dig och ditt hus.

Checklista vid översvämning - krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har också råd till dig som är privatperson:

Förbered dig för en översvämning - information på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hallsbergs kommun har information om vad du kan göra för att förebygga översvämningar i din källare.

Så kan du minska risken för översvämning i din källare

Följ läget på SMHI:s webbplats

Se aktuella varningar och meddelanden på SMHI:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.