Artikeln publicerades 15 maj 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Renovering av kommunhuset

Kommunhuset i Hallsberg står inför en renovering. Fasad, fönster, tak och balkonger är exempel på vad som behöver renoveras. Under arbetet kommer framkomligheten till entrén tidvis att påverkas.

Karta som visar kommunhuset och renoveringens etapper

Hallsbergs kommunhus kommer inom kort att renoveras. Fasad, tak, fönster och balkonger ska ses över och återställas till ett bra skick.

Ställningsbyggnationen är uppdelad i 5 etapper

Ställningsbyggnationen, det vill säga arbetet med att sätta upp byggnadsställningar för renoveringsarbetet, är uppdelad i fem etapper.

Etapp 1 - Den ena kortsidan

Etapp 1, kortsidan som vetter mot biblioteket, startar vecka 21. Etappen går fram till handikapprampen som då kommer att vara avstängd från den sidan. Under tiden går det bra att använda rampen från det andra hållet. Under hela renoveringsarbetet kommer det finnas skyltar på plats som visar vägen.

Etapp 2 - Huvudentrén flyttar tillfälligt till baksidan

Under etapp 2 av ställningsbyggnationen, ungefär mitten av vecka 23 till vecka 26-27, kommer huvudentrén till kommunhuset att stängas och det blir en tillfällig entré på baksidan av kommunhuset. För dig som besöker kommunhuset finns det skyltar på plats att följa.

Etapp 3 - Den andra kortsidan

När etapp 2 är avslutad inleds etapp 3 av ställningsbyggnationen, kortsidan som vetter mot Adventskyrkan. Huvudentrén till kommunhuset är då öppen som vanligt från framsidan.

När etapp 3 är klar fortsätter de andra etapperna på baksidan av kommunhuset.

För mer information, kontakta:

Fastighetsavdelningen
0582-68 50 00