Artikeln publicerades 27 augusti 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Registrera din brunn till Brunnsarkivet

Nu öppnar myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Detta för att bland annat bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist samt för att förbättra skyddet för sitt eget dricksvatten.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Med ett formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn till SGU:s databas Brunnsarkivetlänk till annan webbplats för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd.

Vinsterna med att ha brunnen registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen har möjlighet att använda informationen vid olika typer av planer, till exempel vid översiktsplaner eller detaljplaner.
  • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.

Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du som brunnsägare samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Det går utmärkt att registrera sin brunn via en smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS.

Är din brunn redan registrerad?

Borrfirmor kan lämna in uppgifter till Brunnsarkivet. Därför är din brunn kanske redan registrerad.

Hitta din brunn i SGU:s kartvisare.länk till annan webbplats

Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen.

Om brunnsarkivet på SGU:s webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla:

E-post: samhallsbyggnad@kumla.se

Telefon, växel: 0582-68 50 00