Artikeln publicerades 15 september 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Råd om vilda djur

Illustration vildsvin. Bild: Länsstyrelsen

Illustration: Länsstyrelsen

Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur, till exempel vildsvin, på din tomt? Här hittar du information om vart du kan vända dig och en sammanställning över vanliga frågor och svar om vilda djur.

Det finns inte en myndighet eller aktör som är ensamt ansvarig för problem eller frågor som rör vilda djur. Beroende på vad det gäller kan ansvaret ligga hos kommunen, polisen, Länsstyrelsen, fastighetsägaren eller dig som privatperson.

Skyddsjakt i tätort eller på kommunal mark

Kommunen ansvarar för skyddsjakt på allmänna platser som kommunen äger. Det kan till exempel vara

  • parker
  • lekplatser
  • stränder.

I tätbebyggt område är det bara de kommunala skyttarna som får bedriva skyddsjakt.

Skyddsjakt på din egen mark

Det är du som är markägare som har huvudansvaret för viltvård, jakt och skador som uppstår på din mark. Om du har problem på din egen mark kan du kontakta Länsstyrelsen för rådgivning.

Åtgärder som kan minska risken för skador från vildsvin och annat vilt på din tomt

  • Undvik öppna komposter. De lockar ofta till sig fåglar och andra djur.
  • Mata inte fåglar i onödan, till exempel under våren och sommaren.
  • Håll tomten städad, ta bort fallfrukt, stängsla in komposten och röj bort sly.
  • Utfodra inte vilt, till exempel rådjur. Det kan även locka till sig vildsvin.
  • Ett elstängsel eller ett annat staket som är minst 1 meter högt håller oftast vildsvinen utanför.
  • Ställ en påslagen radio i din trädgård på nätterna. Det kan hålla vildsvinen på avstånd.

Skyddsjakt på vildsvin

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa om vildsvin och vad som gäller för vildsvinsjakt.

Frågor och svar om vilda djur

På Länsstyrelsens webbplats hittar du en sammanställning över vanliga frågor och svar om vilda djur.

För mer information, kontakta

Drift- och serviceförvaltningen
Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till drift- och serviceförvaltningen.