Artikeln publicerades 14 februari 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Parkeringsskiva införs på Nytorgets parkering

Nu införs parkeringsskiva även på Nytorgets parkering i Hallsberg.

I och runt om Hallsbergs centrum skall parkeringsskiva användas på flera uppmärkta platser. P-skivor finns i de flesta butiker i centrum samt i lådor på Stortorget och Södra Alléns västra parkering. I Hallsbergs kommun är alla kommunala parkeringar gratis.

Sedan 2008 har kommunen på handlarnas begäran infört så kallad parkeringsskiva, eller p-skiva, på flera parkeringar i Hallsbergs centrum. De aktuella parkeringarna är märkta med en tilläggsskiva med p-skivesymbol.

Har du frågor, kontakta Fredrik Brenkle, gatu- och trafikingenjör: fredrik.brenkle@hallsberg.se