Artikeln publicerades 1 februari 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pågående skogsåtgärder i Hultaskogen och Utkällevägen

På delar av kommunens mark vid Hultaskogen och Utkällevägen pågår nu ett underhållsarbete av skogen.

Underhållsarbetet av skogen görs med syfte att skapa öppna skogspartier, gynna naturvärden samt att hålla skogen livskraftig med en kontinuerlig återväxt. Även förberedande åtgärder inför bebyggelse.

Skogsåtgärder i Hultaskogen

I samband med underhållsarbetet av skogen kommer även en del av skogen i norr att avvecklas inför anläggandet av en ny gata.

Kartbeskrivning - Hultaskogen

Se karta över området där skogsåtgärderna görs vid HultaskogenPDF

  • Rosa områden markerade med 1 och 2: Röjning, gallring och utglesning efter behov
  • Blått område markerat med 3: Ungefärligt område med nya tomter
  • Röd streckad linje markerade med 4: Ny gata

Skogsåtgärder vid Utkällevägen

Skogsåtgärderna vid Utkällevägen innebär röjning, gallring och utglesning, samt förberedande åtgärder för industrietablering.

Kartbeskrivning - Utkällevägen

Se karta över området där skogsåtgärderna görs vid UtkällevägenPDF

  • Rosa områden markerade med 1 och 2: Röjning, gallring och utglesning efter behov
  • Blått område markerat med 3: Ungefärligt område som förbereds för industrietablering

Hur arbetet går till

Först har det röjts, vilket innebär att ung skog glesas ut. Röjning görs i de lägre skikten med klena stammar som ligger kvar i skogen och förmultnar. En del bestånd som är i medelåldern kommer därefter gallras, vilket innebär utglesning av grövre skog.

Även äldre delar av skogen kan glesas ut i syfte att släppa upp yngre träd. I möjligaste mån sparas de träd som vi ser kan växa sig gamla och stora.

Kontakt

Niklas Hasselwander, teknisk chef
Telefon: 0582-68 51 72