Artikeln publicerades 4 mars 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Omval i Falun - Förtidsrösta i Hallsberg 1 - 3 april

Du som är folkbokförd i Faluns kommun kan förtidsrösta i till omvalet till kommunfullmäktige.

Med anledning av omval till kommunfullmäktige i Falun erbjuder Hallsbergs kommun förtidsröstning under tre dagar.

Dagar du kan förtidsrösta
Måndagen den 1 april, tisdagen den 2 april och onsdagen den 3 april.

Tid och plats
Klockan 14.00 - 17.00 i kommunhuset Hallsberg, Västra Storgatan 14.

Vem som har rösträtt i omvalet
Om du är folkbokförd i Faluns kommun får du rösta, valmyndigheten kommer att skicka ett röstkort till den adress där du är folkbokförd.

Varför det blir omval

Valprövningsnämnden har beslutat att omval till kommunfullmäktige i Falun ska genomföras eftersom en postsäck med förtidsröster inte nått valnämnden i tid.

Valprövningsnämnden har gjort bedömningen att de försent inkomna rösterna sannolikt påverkat mandatfördelningen i kommunen och därför måste valet göras om.

Enligt vallagen ska samtliga kommuner i Sverige erbjuda möjlighet till förtidsröstning, men kommunerna får själva bestämma i vilken omfattning.
Valnämnden i Hallsberg har beslutat att erbjuda förtidsröstning under tre dagar.