Artikeln publicerades 14 april 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt projekt för att utveckla en nära vård som möter invånarnas behov

För att hälso- och sjukvården och omsorgen ska möta invånarnas behov på ett bättre sätt, fortsatt vara av hög kvalitet och effektivt möta den demografiska utvecklingen, krävs en omställning till Nära vård. Nära vård är en nationell omställning, som vi nu startar upp som projekt i Hallsbergs kommun för att utveckla arbetet på lokal nivå.

I Nära vård är det personcentrerade förhållningssättet en grundpelare, vilket innebär att utgå från invånarens individuella förutsättningar, förmågor och behov. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

I Nära vård är hälsofrämjande och förebyggande insatser det mest effektiva för både individen och för samhället.

Kick off för projektet

Den 30 mars startade projektet upp med en kick off för medarbetarna inom vård och omsorg. Cirka 60 medarbetare var under dagen med digitalt, där det bland annat bjöds på föreläsning från Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Centrum för personcentrerad vård (GPCC).

Dagens innehåll bestod också bland annat av att

  • diskutera grunden av personcentrerad vård i samband med praktiken
  • utveckla förståelsen kring personcentrerings roll i omställning till nära vård
  • beskriva dokumentationens roll i omställningen till nära vård.

Under eftermiddagen presenterades hur verksamheten kommer att arbeta vidare med studiecirklar som blir en spännande del av utvecklingsarbetet framöver.

Kontakta verksamhetschefen för äldreomsorg

Clary Starck
Telefon: 0582-68 53 57
E-post: clary.starck@hallsberg.se