Artikeln publicerades 27 januari 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny grusgång i ekoparken i Hallsberg

Under slutet av 2021 arbetade vi med att förbättra en av gångstigarna i ekoparken. Nu finns en färdig och tillgänglighetsanpassad grusstig att använda för alla som vill.

Under slutet av 2021 arbetade tekniska avdelningen med att förstärka och bredda en av gångstigarna i ekoparken som varit eftersatt. De är färdiga med arbetet och grusstigen är nu färdig att användas av alla.

Det är glädjande att vi åtgärdat och tillgänglighetsanpassat den del av ekoparken som under många år saknat ett fast underlag. Tidigare har denna del av parken allt som oftast varit blöt och inte kunnat nyttjats fullt ut av alla, säger Magnus Andersson som är kommunstyrelsens ordförande.

Anledningen till renoveringen av gångstigen är att öka tillgängligheten i området och underlätta för drift och underhåll.

Var ligger gångstigen?

Den förstärkta gångstigen ligger i östra delen av Ekoparken, strax bakom Kullängen och det nya vård- och omsorgsboendet Blomsterängen i Hallsberg.

Kartbild över Ekoparken i Hallsberg - ny grusgång

Kontakta drift- och serviceförvaltningen

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till rätt person i kommunen som kan besvara dina frågor.