Artikeln publicerades 17 mars 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu bygger vi två nya områden i Hallsberg

Just nu finns ett stort intresse för tomterna i Samsala etapp 2 och Hässlebergsskogen som vi håller på att förbereda för försäljning för bostadsbebyggelse. Säljstarten av de bägge områdena kommer att ske när byggnationen av vatten- och avlopp och gatorna är färdiga. Information om detta kommer att skickas till de som har tecknat sig på intresselistan samt här på webbplatsen.

Samsala etapp 2

Byggnationen pågår i Samsala etapp 2 och byggs med Hallsbergs kommuns interna resurser. I den första etappen kommer 12 nya småhustomter att kunna säljas. I Samsala etapp 2 kommer småhustomterna kosta 260 000 - 300 000 kronor (under förutsättning av kommunfullmäktige fattar beslut om detta).

Sedan tillkommer övriga kommunala avgifter såsom va-anslutning, bygglovsavgift, nybyggnadskarta och eventuell husutsättningar.

Hässlebergsskogen

I Hässlebergsskogen har upphandling av byggnationen skett och entreprenören Lib AB kommer att påbörja byggnationen inom kort. I området blir det 14 nya bostadstomter. I Hässlebergsskogen kommer samtliga tomter kosta 260 000 kronor under förutsättning av kommunfullmäktige fattar beslut om detta.

Sedan tillkommer övriga kommunala avgifter såsom va-anslutning, bygglovsavgift, nybyggnadskarta och eventuell husutsättningar.

Läs mer om gällande detaljplaner

Vi tar emot intresseanmälningar

Just nu har vi ett stort intresse för tomterna. Om du är intresserad av en tomt, kan du lämna in en intresseanmälan. I intresseanmälan behöver du ange:

  • vilket område du är intresserad av
  • kontaktuppgifter med namn, telefonnummer och e-postadress.

Skicka e-post till: marianne.christiansen@hallsberg.se.

Vid säljstart kommer vi att kontakta er som finns med i intresselistan, samt informera här på kommunens webbplats.

För mer information

Marianne Christiansen, samhällsbyggnadschef
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se.