Artikeln publicerades 14 april 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nominera till pedagogiskt pris 2020

Nominera en pedagog eller ett arbetslag i förskolan eller skolan.

Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och för hur elever lyckas i skolan. Därför delar Hallsbergs kommun årligen ut Pedagogiskt pris till någon eller några pedagoger som har utmärkt sig i sitt pedagogiska uppdrag, och bidragit till ökad måluppfyllelse. Priset är en uppmuntran och bekräftelse på vikten av god pedagogik.

Du som bor eller arbetar i Hallsbergs kommun kan nominera. Priset omfattar samtliga förskolor och skolor samt övrig pedagogisk verksamhet i Hallsbergs kommun, och delas ut i två kategorier:

  • Förskola/annan pedagogisk verksamhet
  • Grundskola/fritidshem

Kriterier

En pedagog, ett arbetslag eller enhet som:

  • Skapar trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära.
  • Utvecklar och tänker nytt om arbetssätt och metoder som stödjer barns/elevers lärande.
  • Undervisar så att varje elev utvecklas på ett positivt sätt, utifrån sina egna förutsättningar.
  • Skapar olika former av samarbeten med barn/elever, kollegor eller annan personal.

Nominera

Skicka in din nominering senast den 15 maj!

Post: Hallsbergs kommun, Bildningsförvaltningen, 694 80 Hallsberg

E-post: bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Ange vem eller vilka du vill nominera och var de arbetar samt din motivering utifrån kriterierna ovan.