Artikeln publicerades 28 november 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medborgarlöften för 2019-2021 nu beslutade för Hallsbergs kommun

Lena Fagerlund, Mats Scherp och Magnus Andersson skriver på de nya medborgarlöftena för Hallsbergs kommun

Polisen och kommunen har nu beslutat om nya medborgarlöften för Hallsbergs kommun. Vi fokuserar att arbeta med riktade satsningar och information om droger. Vi kommer också utöka antalet grannsamverkansområden inom kommunen.

”Vi satsar nu extra mot narkotikabrottsligheten i Hallsberg utifrån att både medborgare, polis och kommunens anställda ser att vi bör prioritera detta. Narkotika medför förutom lidande för enskilda och deras anhöriga också mycket annan brottslighet, säger lokalpolisområdeschef Mats Scherp”.

"Genom vårt samarbete med polis, så skapar vi goda förutsättningar att aktivt förebygga och bidra till en trygg och säker kommun att leva och verka i, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Andersson”.

Medborgarlöftena

  • Polisen lovar att arbeta med insatser mot narkotikabrottslighet med fokus på ungdomar. Detta ska ske i ordinarie verksamhet samt genom ett antal riktade insatser i samverkan med skola och socialtjänsten i Hallsbergs kommun.
  • Kommunen lovar att i samverkan med polisen erbjuda elev- och föräldrainriktade informationsträffar i samtliga grundskolor samt Alléskolan, där syftet är att öka kunskapen om narkotika i Hallsbergs kommun.
  • Polisen lovar att, i samverkan med kommunen, aktivt arbeta med grannsamverkan och att utöka antalet befintliga grannsamverkansområden. Detta som en del i arbetet att förebygga bostadsinbrott.

Om medborgarlöften

De beslutade medborgarlöftena grundar sig på samverkan och dialog mellan medborgare, polis och kommun. Representanter från kommunen och polisen har varit ute på orterna och träffat och samlat in synpunkter från invånarna. Syftet med arbetet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Kontakta säkerhetssamordnaren

Birgitta Rydén
Telefon: 0582-68 50 44
E-post: birgitta.ryden@hallsberg.se