Artikeln publicerades 18 december 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lustgas som berusningsmedel

Användningen av lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan.

Kampanj om riskerna med att berusa sig på lustgas

Under senare år har det blivit allt vanligare bland unga att använda lustgas som berusningsmedel. Antalet frågor till Giftinformationscentralen om lustgas som använts i berusningssyfte har ökat påtagligt, både från privatpersoner och från personal inom hälso- och sjukvården.

Regeringen har tillsatt en utredning om hur lagstiftningen för lustgas ska se ut. I väntan på en reglering har Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna fått i uppdrag att sprida information om riskerna vid berusning med lustgas. Detta uppmärksammas därför i en nationell kampanj.

Vad är lustgas?

Lustgas är ett läkemedel som används som smärtlindring, till exempel vid förlossningar.
Icke-medicinsk lustgas används som drivgas, huvudsakligen i gräddsifoner.

Hur fungerar lustgas?

Lustgasen kan köpas i små silverfärgade patroner och stora tuber. Gasen inhaleras ofta
direkt från patronen/tuben eller genom att fylla en ballong med lustgasen och sedan andas in från ballongen.

Lustgasen ger ett rus på 1–2 minuter som skapar avslappning och fnittrighet. Det kan också ge smärtlindring och hallucinationer.

När lustgas inhaleras direkt från en gastub eller ballong får personen i sig koncentrerad gas. Detta skiljer sig från den lustgas som används inom vården – den är utblandad med syrgas och ges av utbildad vårdpersonal som kontrollerar mängden och styrkan. Användningen inom vården är dessutom begränsad i och med att lustgasen används vid ett enskilt tillfälle och kroppen och nervsystemet får tid att återhämta sig.

Var säljs lustgas?

Lustgas finns i dag lätt tillgängligt för privatpersoner framför allt via nätbutiker. Det finns
ingen åldersgräns och försäljningen av lustgas är inte reglerad.

Risker med att använda lustgas för berusning

 • Varje gång man använder lustgas förstörs det livsviktiga vitamin B12 som behövs för att bland annat bygga blodkroppar och skydda nervtrådar. Den största risken med lustgas ses vid upprepad användning eftersom kroppen inte hinner återhämta sig, vilket kan leda till allvarliga skador på nervsystemet. Symtom på detta är känselbortfall, domningar och nedsatt kraft i fingrar, händer, armar och ben samt besvär med att kissa på sig. Man kan få svårt att stå och gå.
 • Andra symtom är ångest, psykos och svåra problem med minnet liknande demens.
  Det ger också ökad risk för blodproppar.
 • Koncentrerad lustgas är väldigt kall direkt när den kommer ut ur behållaren – den
  kan vara nära 100 minusgrader och ge köldskador i munnen, matstrupen och luftvägarna. Man kan få svårt att andas och svälja en lång tid efteråt.
 • När man andas in ren lustgas får man inte i sig något syre. Då kan man bli yr eller
  svimma kortvarigt. När man sedan andas luft igen får man i sig tillräckligt med syre
  och återhämtning sker normalt sett snabbt.
 • Dödsfall vid lustgasanvändning är mycket ovanligt men förekommer.

Annat viktigt jag bör känna till?

 • Det går inte att säga hur mycket lustgas man kan få i sig utan att det är farligt. Det
  varierar från person till person. Ju mer lustgas man använder, desto större risk för
  allvarliga skador.
 • En vanlig missuppfattning är att det räcker att ta extra vitamin B12 för att slippa
  biverkningarna av lustgas. Det stämmer inte – lustgasen förstör all vitamin B12,
  även sådan som tillförs.
 • Det finns ingenting man kan göra som gör lustgas mindre farligt att inhalera.
 • Om skador uppstår till följd av upprepat lustgasbruk är den viktigaste åtgärden att
  sluta med lustgas, i kombination med utredning inom sjukvården.

Till alla vuxna

Prata med ungdomar och unga vuxna i din närhet om riskerna med att använda lustgas.
Var även observant på om du hittar gasbehållare eller ballonger.

Länkar

Giftinformationscentralen: giftinformation.se/aktuellt/lustgas/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177: 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Full koll: fullkoll.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., drivs av länsstyrelserna.

Viktiga telefonnummer

Giftinformationscentralen: ring 010-456 67 00, måndag–fredag 09.00–17.00.

1177: ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.

112: om läget är akut, ring 112 och begär giftinformation.