Artikeln publicerades 25 augusti 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kurs för separerade föräldrar i konflikt

I november startar en kurs som riktar sig till separerade föräldrar som behöver stöd i att komma överens gällande barnen. Barnen kan samtidigt gå i en grupp där de får stöd.

Barn i föräldrars fokus (BiFF) - kurs för vuxna

BiFF (Barn i Föräldrars Fokus) riktar sig till separerade föräldrar med barn 0-18 år som är i konflikt. Barn påverkas av föräldrars konflikter, och fokus i kursen är därför hur du som förälder kan stötta och hjälpa ditt barn på bästa sätt.

Kursen är tre tillfällen.

Du kan gå kursen även om den andra föräldern inte vill vara med.

Hanna och Theo - grupp för barnen

Hanna och Theo är en stödgrupp för barn som har separerade föräldrar som inte kommer överens. Den riktar sig till barn som är 7 - 12 år.

Tid och plats

Kurserna hålls i familjeteamets lokaler på Västra Storgatan 42 i Hallsberg.

Separerade föräldrar går i olika grupper, antingen grupp 1 eller grupp 2. Gruppledare ansvarar för att dela in föräldrarna i de olika grupperna efter anmälan.

Barn deltar i Hanna och Theo vid alla 6 tillfällen.

Grupp 1: tisdagen den 29 november 17.00 - 19.00

Grupp 2: tisdagen den 6 december 17.00 - 19.00

Grupp 1: onsdagen den 14 december 17.00 - 19.00

Grupp 2: tisdagen den 10 januari 17.00 - 19.00

Grupp 1: tisdagen den 17 januari 17.00 - 19.00

Grupp 2: tisdagen den 24 januari 17.00 - 19.00

Tiderna för barngrupperna kan komma att behöva ändras utifrån ålder och mognad på de deltagare som anmälts till grupperna.

Anmäl dig senast den 31 oktober

Om du vill delta ska du anmäla ditt intresse senast måndagen den 31 oktober. Ring till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0582‑68 50 00. Be att få prata med familjerätten.

När du anmält er kommer den som är ansvarig för grupperna att höra av sig för ett kort samtal.

Du kan också ringa om du har frågor om kursen.