Artikeln publicerades 23 april 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Konstaterad smitta av covid-19 inom vård och omsorg

Hallsberg har konstaterad smitta av covid-19 inom vård och omsorg i kommunen.

För att minimera smittspridning följer personalen noggrant riktlinjerna från Smittskydd på Region Örebro gällande vård, behandling och skyddsutrustning. Det finns tydliga rutiner för hur personer som är sjuka ska hanteras.

Vid bekräftad smitta har kommunen också ett nära samarbete med regionens smittskydd och vårdhygien. Det finns tillgång till skyddsutrustning i kommunens verksamheter och den används enligt nationella riktlinjer och rekommendationer.

Provtagning för covid-19 sker löpande hos brukare och personal som uppvisar förkylningssymptom.

Information till berörda och anhöriga sker direkt. Om du inte fått någon information innebär det att du inte berörd.

- Vi ser allvarligt på den uppkomna situationen och gör allt för att begränsa spridning och skydda våra äldre och sköra och våra medarbetare. Jag har stort tillit till att vår personal hanterar fortsatt arbete på bästa sätt enligt den planering vi har, säger Jaana Jansson, förvaltningschef på social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

- Vi vet att det är en påfrestande situation för våra verksamheter och att medarbetarna arbetar extra hårt just nu. Deras insatser har stor betydelse för kommunen, men framförallt för de människor de möter och vårdar, säger kommundirektör Lena Fagerlund

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen fortsätter sitt arbete för att få medarbetarna att känna sig trygga i sin yrkesutövning. Det innebär bland annat att det återkommande informeras om hur skyddsutrustningen ska användas.

Det är viktigt att vi alla tar ansvar och att fortsatt följer myndigheternas rekommendationer – tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma när du är sjuk.

Så kommunicerar Hallsbergs kommun

Hallsbergs kommun lämnar inte ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall av respekt för den enskildes integritet och den patientsekretess som råder.

Mer information med anledning av coronaviruset covid-19