Artikeln publicerades 23 april 2020

Kommunfullmäktige sammanträder den 4 maj

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 4 maj klockan 18:30 i Alléskolans aula, Hallsberg.

Ur dagordningen:

  • Allmänhetens frågestund
  • Bokslut och årsredovisning 2019 för Hallsbergs kommun och koncern
  • Ställningstagande avseende investering i nyproduktion av lägenheter

Kallelse KF 2020-05-04PDF