Artikeln publicerades 18 april 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige sammanträder den 29 april

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 29 april klockan 18:30 i Alléskolans aula.

Ur dagordningen:

  • Allmänhetens frågestund
  • Taxa för nyttoparkeringstillstånd, dispenser
  • Bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun och koncernen

Kallelse KF 2019-04-29PDF