Artikeln publicerades 14 november 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige sammanträder den 25 november

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 november klockan 18:30 i Alléskolans aula, Hallsberg.

Ur dagordningen:

  • Allmänhetens frågestund
  • Mål och budget 2020 och flerårsplan 2021-2022
  • Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Hallsbergs kommun 2019-2022

Kallelse KF 2019-11-25PDF