Artikeln publicerades 12 november 2020

Kommunfullmäktige sammanträder den 23 november

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 23 november klockan 18:30 i Alléskolans aula, Hallsberg.

Ur dagordningen:

  • Allmänhetens frågestund
  • VA-taxa 2021
  • Mål och budget 2021 och flerårsplan 2022-2023

Kallelse KF 2020-11-23PDF