Artikeln publicerades 4 juni 2020

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 juni

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 15 juni klockan 18:30 i Alléskolans aula, Hallsberg.

Ur dagordningen:

  • Allmänhetens frågestund
  • Tertialrapport 2020 Hallsbergs kommun
  • Gemensamma planeringsförutsättningar 2021-2023

Kallelse KF 2020-06-15PDF