Artikeln publicerades 4 februari 2021

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 februari

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 15 februari klockan 18.30 i Alléskolans aula i Hallsberg.

Ur dagordningen:

  • Allmänhetens frågestund
  • Riktlinjer för markanvisning och införande av tomtkö
  • Försäljning av fastigheten Ängen 4

Kallelse KF 2021-02-15PDF