Artikeln publicerades 15 maj 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunens energirådgivning ger effekt i samhället

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger effekt på samhällsnivå. Det visar en nyligen avslutad effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten.

Hälften av de rådsökande privatpersonerna, företagen och organisationerna uppger att de har genomfört en eller flera energieffektiviserande åtgärder efter kontakten med energi- och klimatrådgivarna. Effektanalysen visar också att de rådsökande höjt sin kompetens för att bättre kunna upphandla nya lösningar för energieffektivisering och användning av förnybar energi.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer.

Personlig rådgivning för samhällsnytta

Effektanalysen visar att den personliga rådgivningen har stor betydelse när den rådsökande står inför ett ekonomiskt beslut i form av att göra en investering för att öka energieffektiviteten eller byta till förnybart. De främsta anledningarna för att vända sig till en energi- och klimatrådgivare visar sig vara:

 • vilja att spara pengar
 • få en oberoende part som bekräftar det man kommit fram till på egen hand
 • kunna prata med en kunnig person som kan ge inspel till ens egen specifika situation

Den sista punkten är en av den kommunala energi- och klimatrådgivningens stora styrkor och det visar sig också att många rådgivningstillfällen kring en specifik fråga ofta utvecklas till att den rådsökande får ett helhetsperspektiv på sin energiförsörjning och energianvändning samt de individuella förutsättningarna.

De vanligaste frågorna som ställs

Dessa är de områden som flest ställer frågor om:

 • Råd om möjligheter till bidrag, skatter och styrmedel
 • Åtgärdsförslag
 • Tekniska råd
 • Råd om bra leverantörer. (Ingår inte i uppdraget, men frågan ställs ofta.)
 • Råd om offerter. (Bra att tänka på om betalningslösningar, teknisk lösning, garantier med mera.)
 • Råd om bygglov och tillstånd
 • Generella tips och vägledning om hur man kan bli mer klimatsmart
 • Energikartläggning
 • Råd om upphandling

Koppling mellan rådgivning och ansökningar av solelsstöd

I en studie av effekter av insatsprojektet 2017 för solel (Alvar Palm, 2019) konstaterades att antalet ansökningar till solcellsstödet under projektet ökade markant i de kommuner som deltog.

Genom att följa upp ansökningarna konstaterades att effekten stod sig även då ansökningar som inte ledde till bekräftad installation rensades bort. Slutsatsen som dras i studien är att insatserna ökade mängden solcellsinstallationer med cirka 30 procent i de kommuner som deltog jämfört med de kommuner som inte deltog.

Om energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen har varit en väsentlig del av Sveriges energieffektiviseringsarbete i snart 40 år. Den har erbjudit en kostnadsfri och oberoende rådgivning dit allmänhet, företag och organisationer kunnat vända sig med olika energifrågor exempelvis kring uppvärmning, egen elproduktion samt fordon och resval med mera.

Formerna har varierat med tiden, både allmän folkbildning och mera specifika rådgivningsinsatser har förekommit.

Det finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner.

Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten, som tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar arbetet för landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

Kontakta energi- och klimatrådgivaren

Mats Brengdahl
Telefon: 0581-817 31
E-post: mats.brengdahl@sb-bergslagen.se

Hallsbergs kommuns energi- och klimatrådgivare arbetar på Samhällsbyggnad Bergslagen Länk till annan webbplats..