Artikeln publicerades 14 maj 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kalkning av försurade vatten i Hallsberg

Hallsbergs kommun har under 2019 fått stadsbidrag till kalkning av Svartsjön, Bavlingssjön, Hultsjön, Lilla Kringssjön samt Rösjön. Kalkningsinsatserna kommer att påbörjas snarast och vara avslutade vid årsskiftet.

I Örebro län kalkas cirka 300 sjöar per år med totalt drygt 3000 ton naturligt kalkstensmjöl. Kalkning används för att tillfälligt motverka försurning i mark och vatten och är i de flesta fall effektivt. Därmed förhindras att förorening av vattnen och att känsliga vattenlevande växter och djur slås ut.

Kalkningen finansieras främst statligt

Kalkningen finansieras till största delen med statsbidrag, som beviljas av Länsstyrelsen. Storleken av länets årliga tilldelning av medel till kalkning av sjöar och vattendrag bestäms av regeringen via Havs- och vattenmyndigheten.

Hallsbergs kommun har under 2019 fått stadsbidrag till kalkning av Svartsjön, Bavlingssjön, Hultsjön, Lilla Kringssjön samt Rösjön. Kalkningsinsatserna kommer att påbörjas snarast och vara avslutade vid årsskiftet.

Orsak till försurningen

Den största orsaken till försurning av mark och vatten är nedfall av luftföroreningar, men även bieffekter av skogsbruk har inverkan.

Behovet av kalk minskar

I Örebro län har kalkning pågått sedan slutet av 1970-talet. Behovet har sedan dess minskat eftersom det visar sig att försurningen minskar och vattenkvalitén har förbättrats. I slutet på 1990-talet låg kalkförbrukningen på drygt 4000 ton per år. Sedan år 2010 sprids drygt 3000 ton per år, vilket är cirka 25 procent mindre än före år 2010.

För mer information, kontakta:

Drift- och serviceförvaltningen
0582-68 50 00, dos@hallsberg.se