Artikeln publicerades 4 december 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information om nytt bostadsområde Hässlebergsskogen i Hallsberg

Under sen vinter/tidig vår år 2020 kommer Hallsbergs kommun påbörja arbetet med det nya bostadsområdet i Hässlebergsskogen.

Vi har planerat att under sen vinter/tidig vår år 2020 påbörja byggnationen av 14 tomter, 232 meter gata och 19 meter gång- och cykelbana i Hässlebergskogen. Detta enligt detaljplan som antogs av kommunstyrelsen 2017-12-05.

Kartbild på nya bostadsområdet Samsala i Hallsberg

Bild: Kartbild på nya bostadsområdet i Hässlebergsskogen i Hallsberg.

Hur påverkar detta mig som bor i närheten?

Transportvägar som ska användas under byggnationstiden är Hardemovägen och Vikatorpsvägen. Hässlebergsvägen ska användas för byggnation av gång och cykelvägen, och vatten- och avloppsledningar till befintligt VA-nät i gatan. Vi kommer att påbörja arbetet på Vikatorpsvägen genom att ansluta vatten och avloppsledningar på befintlig ledning som ligger på fastigheten Järsjö 3:9.

Kontakta tekniska chefen

Niklas Hasselwander
Telefon: 0582-68 51 72
E-post: niklas.hasselwander@hallsberg.se