Artikeln publicerades 24 maj 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information om nya skolskjutsleverantörer

Nuvarande avtal med skolskjutsleverantörer gäller fram till skolstarten i augusti 2021. Nu har en ny upphandling av skolskjutsar genomförts i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Från och med den 16 augusti 2021 har vi nya trafikföretag som ansvarar för våra skolskjutsar.

Skolskjuts med buss

Vretstorp och Östansjö

Elever på skolorna i Vretstorp och i Östansjö kommer att åka skolskjuts med Transdev Mälardalen AB. Detta trafikföretag kör nuvarande skolskjutsar i hela kommunen.

Hallsberg

Elever på skolorna i Hallsberg kommer att åka skolskjuts med Hallsbergs Buss AB.

Sköllersta och Pålsboda

Elever på skolorna i Sköllersta och i Pålsboda kommer att åka skolskjuts med Knarsta Åkeri AB.

Region Örebro län har beslutat att avveckla en del av Länstrafikens turer i Hallsbergs kommun. Avvecklingen kommer att genomföras under december 2021.

Elever som har åkt med de turer som avvecklas (del av linje 705 som går runt Vibysjön samt mellan Laxå och Vretstorp och linje 728 mellan Hjortkvarn och Pålsboda) kommer redan från och med skolstarten i augusti 2021 åka med kommunens upphandlade skolskjuts.

Elever som inte berörs av avvecklingen av turer kommer att fortsätta åka med Länstrafikens turer.

Information om skolskjuts inför skolstarten i höst

Information om bland annat tider kommer som vanligt att skickas med brev hem under sommaren till de elever som är beviljade skolskjuts.

Kontakt för mer information om skolskjuts

Fredriksbergskolan, Östansjö skola, Långängskolan, Stocksätterskolan.
Telefon: 0582-68 54 52

Transtenskolan.
Telefon: 0582-68 53 05

Sköllersta skola och Folkasboskolan.
Telefon: 0582-68 60 00

Skolskjuts med mindre fordon

Elever som har skolskjuts med Hallsbergs Taxi AB och som har beviljad skolskjuts från och med den 16:e augusti kommer att åka skolskjuts med Taxi-Team i Sverige AB.

Information om bland annat tider kommer som vanligt att skickas med brev hem under sommaren till de elever som är beviljade skolskjuts.

Kontakt för mer information om skolskjuts med mindre fordon

Grundsärskolor samt skolskjuts som sker med mindre fordon.
Telefon: 0582-68 54 52

Ansöka om skolskjuts

Vårdnadshavare som har barn som inte har skolskjuts kan ansöka om skolskjuts.

Se skolskjutsregler samt blankett för ansökan.