Artikeln publicerades 1 mars 2023

Information om jämkning och till godo för barnomsorg taxeringsåret 2021

Till godo för barnomsorg

Den här informationen riktar sig till dig som fått en jämkningsfaktura gällande barnomsorgsavgifter avseende inkomståret 2021. En jämförelse har gjorts mellan den verkliga inkomsten som vi hämtat från Skatteverket och inkomstuppgifter som inlämnats till kommunen.

Ditt hushåll har uppgett för hög inkomst. Du har fått ”makulerad” faktura i din brevlåda för att kunna se hur mycket du har rätt att få tillbaka. På nedersta raden under uppräkningen av vad fakturan avser står raden ”Tillgodohavande Nästa Må”. Den visar en sammanställning på din återbäring.

  • Har du idag barnomsorg i Hallsbergs kommun kommer minskning av framtida faktura/fakturor att ske med det belopp du har rätt att få tillbaka. Ingen utbetalning sker.
  • Har du idag ingen barnomsorg i Hallsbergs kommun alternativt ingen avgift att justera återbäringen mot får du pengarna via en utbetalning.
  • Har du en skuld hos oss så reduceras skulden innan återbäring kan ske.


Kontakta administratör för att lämna utbetalningsuppgifter (namn, personnummer, adress samt din banks clearing- och bankkontonummer).
OBS! uppgifterna måste gälla personen som fakturan är utställd på.

För frågor gällande underlag till fakturan, kontakta handläggare för barnomsorgsfrågor. För frågor gällande betalning av fakturan kontakta handläggare från ekonomiavdelningen.

Jämkningsfaktura

Den här informationen riktar sig till dig som fått en jämkningsfaktura gällande barnomsorgsavgifter avseende inkomståret 2021. En jämförelse har gjorts mellan den verkliga inkomsten som vi hämtat från Skatteverket och inkomstuppgifter som inlämnats till kommunen.

Ditt hushåll har uppgett för låg inkomst år 2021. Därför har du fått en jämkningsfaktura till din brevlåda. Den ska betalas in senast 2022-03-31.

För frågor gällande underlag till fakturan, kontakta handläggare för barnomsorgsfrågor. För frågor gällande betalning av fakturan kontakta handläggare från ekonomiavdelningen.

Handläggare barnomsorgsfrågor

För omsorg i Pålsboda och Hjortkvarn

Karina Söderek Karlsson, administratör 0582-68 60 00 karina.soderek.karlsson@edu.hallsberg.se

För omsorg i Sköllersta

Sanna Gevert, administratör 0582-68 60 01

sanna.gevert@edu.hallsberg.se

För omsorg i Vretstorp och Östansjö

Charlotta Eriksson, administratör 0582-68 54 52

charlotta.eriksson@edu.hallsberg.se

För omsorg i norra Hallsberg (ej Norrgården) samt Tranängen

Nagham Al Ssindi, administratör 0582-68 54 01

nagham.alssindi@edu.hallsberg.se

För omsorg i södra Hallsberg (ej Tranängen), Norrgården
samt Pedagogisk omsorg

Karina Lindh, administratör 0582-68 54 03

karina.lindh@edu.hallsberg.se

Handläggare ekonomiavdelningen

För hela kommunen

Anna Huss, ekonom 0582-68 51 32

anna.huss@hallsberg.se