Artikeln publicerades 5 mars 2020

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Hallsbergs kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sidan uppdaterades senast 2020-10-27 klockan 11.05

 • Ändring av information under rubriken Så påverkas våra verksamheter inom vård och omsorg/Besök på kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre.

Sidan uppdaterades senast 2020-10-23 klockan 11.07

 • Ändring av informationen som gäller förordningen om förbud mot allmänna sammankomster under rubrikerna Regler och rekommendationer för föreningsliv och aktiviteter och Nationella regler och beslut.
 • Ändring av informationen som gäller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen under rubriken Kommunens tillsyn av restauranger och caféer.

Så kommunicerar Hallsbergs kommun om smitta

Hallsbergs kommun lämnar inte ut några uppgifter om enskilda sjukdomsfall av respekt för den enskildes integritet och den patientsekretess som råder.

Kommunen kommer inte att publicera någon statistik om smittade och avlidna i våra verksamheter.

Om en person testas positivt för covid-19 informeras de som är berörda. Det kan till exempel vara brukare, anhöriga, vårdnadshavare eller medarbetare. Blir man inte kontaktad så är man inte berörd.

När du ska besöka våra publika verksamheter

Om du har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska du undvika fysiska kontakter. Det innebär att du då inte ska besöka våra publika verksamheter.

Det gäller till exempel

 • bibliotek
 • öppna förskolan
 • simhallen
 • gymmet.

Så påverkas våra verksamheter inom vård och omsorg

Besök på kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre

Regeringen har meddelat att det tillfälliga förbudet mot besök i särskilda boendeformer för äldre inte förlängs efter den 30 september. Från den 1 oktober kan du alltså besöka din anhöriga eller närstående på kommunens boenden.

För att besöken ska kunna genomföras på ett tryggt sätt har social- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram rutiner för hur besöken ska genomföras. Våra rutiner utgår ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19.

Så går det till att besöka en närstående på ett av kommunens boenden

Vi avråder från onödiga besök i bostäder med särskild service enligt LSS

Du som är anhörig bör undvika att besöka din närstående. Du ska aldrig göra ett besök om du har symtom på luftvägsinfektion.

Dagcentralerna är stängda - matserveringen är öppen för seniorer

Dagcentralerna i kommunen stängda. Stängningen gäller tills vidare. Inga aktiviteter kommer att anordnas. Evenemang som arrangeras på dagcentralerna är inställda.

Matserveringen på Knuten, Esslatorp och Sköllergården är öppen för seniorer på ordinarie öppettider.

Åsens matservering stängd under helgdagar till den 31 december

Åsens matservering är stängd på helgdagar till och med den 31 december. Matserveringen har öppet som vanligt måndag till fredag.

Du kan beställa kalla matlådor till helgen. Du beställer senast klockan 13.00 på onsdagen. Du hämtar och betalar dina lådor senast klockan 13.15 på fredagen.

Matserveringen är stängd på helgdagar på grund av covid-19.

Riktad dagverksamhet är stängd

Riktad dagverksamhet är stängd. Stängningen gäller tills vidare.

Så arbetar vi inom vård och omsorg

För att minimera smittspridning följer personalen noggrant riktlinjerna från Region Örebro läns Smittskydd och vårdhygien gällande vård, behandling och skyddsutrustning. Det finns tydliga rutiner för hur personer som är sjuka ska hanteras.

Mer om hur vi arbetar inom vård och omsorg

Så påverkas förskolan och skolan

Förskola och grundskola

Våra förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan.

Samlad information till dig som är vårdnadshavare i förskolan

Samlad information till dig som är vårdnadshavare i grundskolan

Förändringar i öppna förskolans verksamhet

Under hösten 2020 öppnar öppna förskolan sin verksamhet inomhus igen.

Se öppna förskolans program för uppdaterad informationöppnas i nytt fönster

Gymnasieskolan

Aktuell information finns på Alléskolans webbplatslänk till annan webbplats

Frågor kan mejlas till: alleskolan@alleskolan.eu

Så påverkas våra verksamheter inom kultur och fritid

Biblioteken

Biblioteken har infört tillfälliga rutiner för att underlätta för våra användare och besökare och för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Bibliotekens förändrade rutiner

Alléhallen

Alléhallen gör åtgärder med anledning av covid-19.

Förändringar i Alléhallens verksamheter

Kulturskolan

Med anledning av den situation som vi befinner oss i på grund av coronaviruset covid-19 gör vi på Hallsbergs kulturskola åtgärder för att minska smittspridningen.

Förändringar i kulturskolans verksamhet

Bergöös

Det görs vissa förändringar i verksamheterna vid Bergöös. Bergöövåningen, konsthallen och modelljärnvägen påverkas.

Förändringar i verksamheterna vid Bergöös

Ungdomshuset KUBEN

Ungdomshuset KUBEN öppnar igen från och med måndag den 24 augusti.

Om ungdomshuset KUBEN

Kommunens övergripande arbete

Kommunen följer nationella och regionala regler och riktlinjer för att begränsa smittspridningen.

Åtgärder som vidtagits för att bidra till att begränsa eventuell smittspridning har viss påverkan på delar i verksamheten. Våra huvudverksamheter fungerar just nu som vanligt. 

För att vi ska vara förberedda om läget ändras har vi regelbundna interna avstämningsmöten. På mötena bevakas bland annat sjukfrånvaron hos våra medarbetare. Sjukfrånvaron är just nu förhållandevis låg i kommunen.

Vi har regelbundna samverkansmöten med Länsstyrelsen och samverkar med de övriga Sydnärkekommunerna. Vi samverkar också med Region Örebro län, övriga kommuner i länet samt andra aktörer.

Regler och rekommendationer för föreningsliv och aktiviteter

Idrott

Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Rekommendationer om idrott och träning från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Evenemang och sammankomster

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det finns vissa undantag mot förbudet. Till exempel kan offentliga tillställningar med upp till 300 deltagare vara tillåtna om vissa villkor uppfylls.

Ändring i förordning om förbud mot allmänna sammankomster - frågor och svar på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderar Folkhälsomyndigheten att arrangören ska göra en riskbedömning före genomförandet. Den görs för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kommunens tillsyn av restauranger och caféer

Kommunen ansvarar för tillsyn av serveringar enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 maj 2021.

Kommunens ansvar för tillsyn gäller bland annat

 • restauranger
 • barer
 • pubar
 • caféer
 • konditorier.

Vid tillsynen ska kommunen bland annat se till att

 • det finns tillräckligt med avstånd mellan sällskap vid borden
 • barservering inte förekommer
 • restaurangägaren har rutiner för hur gästerna ska kunna hålla avstånd
 • det är ökad fokus på handtvätt och hygien.

Kollektivtrafik, badplatser och folksamlingar är exempel på sådant som inte omfattas av lagen.

Information om lagen och hur du kan lämna klagomål på trängsel

Information till dig som är företagare

Samlad information till företagare

Få information från kommunen och andra organisationer

Information till dig som är företagare i kommunen

Senast uppdaterad 2020-10-23.

Sjukvårdsrådgivning och skydd mot smitta

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Här är några viktiga saker som alla kan göra:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Skydda dig själv och andra - information på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Om du känner dig sjuk

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårds­rådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

I Örebro län kan du ta ett prov för att se om du är sjuk i covid-19. Provet kallas PCR-test och visar om du har en pågående infektion av covid-19.

Provtagning för dig som är sjuk - information på Region Örebro läns webbplatslänk till annan webbplats

Då ska du kontakta vården

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

På 1177.se finns information om sjudomen covid-19 och när du ska kontakta vården. Där hittar du också regional information från Region Örebro län.

Om covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplats.länk till annan webbplats

Om du har allergiska besvär

För dig som har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska du ta det säkra före det osäkra och stanna hemma. Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola.

Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Information och service till dig som är äldre

Äldrelinjen - stöd och sällskap över telefon

Du som är äldre eller anhörig och behöver någon att prata med eller ställa en fråga kan ringa till kommunens Äldrelinje.

Äldrelinjen erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Det kan handla om frågor om coronaviruset covid-19 eller något annat du som äldre funderar på. Eller bara att få prata med någon när ensamheten blir för svår.

Du som är äldre, eller anhörig, är varmt välkommen att höra av dig. Vi finns här för dig.

Ring Äldrelinjen
Äldrelinjen är öppen vardagar klockan 08.00 – 15.00 på telefonnummer 0582-68 60 48.

Om vi inte kan svara precis när du ringer, så ringer vi upp dig så snart vi kan.

Stöd till dig som känner dig orolig eller otrygg

Om du känner dig orolig

Många känner oro på grund av coronaviruset. 1177.se har vi samlat information från olika organisationer som ger råd och stöd för både barn och vuxna.

Om corona och psykisk hälsa på 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Om du känner dig otrygg hemma

I tider av oro, ekonomisk stress och mer tid hemma ökar risken för våld i nära relationer. Just nu kan många vuxna och barn känna sig otrygga.

Om det här gäller dig eller någon du känner finns hjälp att få. Du kan få råd, stöd och omedelbart skydd via socialtjänsten.

Stöd till dig som är utsatt för våld i nära relationer

Stöd till barn och unga

Anmäl misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa

Hjälp till genom Frivilliga Resursgruppen i Örebro län

Det är många som hör av sig till oss och erbjuder sin hjälp för att stötta i den situation som vi nu befinner oss i. Hallsbergs kommun samarbetar med Frivilliga Resursgruppen i Örebro län (FRG) när det gäller att organisera frivilliga.

Din hjälp är mycket uppskattad.

Så här gör du om du vill hjälpa till
Om du vill erbjuda din hjälp på något sätt kontaktar du FRG som samordnar frivilliginsatserna i Hallsbergs kommun.

Skicka e-post till FRG med ditt erbjudande. De uppgifter som vi vill ha av dig är då följande:

 • namn
 • bostadsort
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • om du har körkort och tillgång till bil

Vi förutsätter att du som skickar in ditt erbjudande inte befinner dig i någon av de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten har angett.

Identifierade riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt FRG

E-postadress: frivillig.frgorebrolan@civil2.se

Tack på förhand!

/FRG Örebro län

Anmäl intresse om att arbeta extra på timmar

Hallsbergs kommun har tidigare haft en rekryteringsannons gällande extra personal på timmar inom vård och omsorg, städ och måltid. Den rekryteringen är avslutad.

Du som med kort varsel kan hoppa in och arbeta på timmar kan fortfarande anmäla ditt intresse. Skicka din intresseanmälan till personalavdelning@hallsberg.se, märk din ansökan covid-19.

Så kan du prata med barn och unga om covid-19

När oron sprider sig i samhället är det viktigare än någonsin att ha någon att prata med.

Organisationen BRIS (Barnens rätt i samhället) har samlat några tips på hur du pratar om coronaviruset på ett bra sätt, utan att skapa mer oro.

 1. Var lyhörd och observant
 2. Lugna och trygga
 3. Informera och avlasta
 4. Inge hopp
 5. Behåll vardagliga rutiner

BRIS råd om att prata med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats

Organisationen Rädda barnen har också råd om detta.

Rädda barnens råd om att prata med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats

Information och stöd till dig som är barn eller ungdom

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information som kan vara bra att känna till för dig som är barn eller ungdom.

Om coronaviruset - för dig som är barn eller ungdomlänk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19 för barn och ungalänk till annan webbplats

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguidens webbplats finns information om covid-19. Det finns också länkar till organisationer du kan få hjälp och stöd av. Det kan till exempel gälla om du är orolig och inte har någon att prata med eller om du har problem hemma.

För barn: Om corona på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

På sajten Våga berätta kan du läsa om barn som har det jobbigt och hur de får hjälp. Du träffar bland annat Nisse som har en pappa som dricker för mycket alkohol, Elsa som blir mobbad och Kajsa som har en mamma som mår psykiskt dåligt.

Våga berättalänk till annan webbplats

UMO

UMO.se riktar sig till dig som är mellan 13 och 25 år.

De har en lista på organisationer du kan ringa eller chatta med om du mår dåligt.

Stöd om du mår dåligtlänk till annan webbplats

UMO har också tips för hur du som är ung ska må bra när du är hemma mer än vanligt.

Tips för att må bra när du är hemma mycketlänk till annan webbplats

BRIS

Organisationen BRIS har tips till dig som känner dig orolig:

Känner du dig orolig för corona-viruset?länk till annan webbplats

BRIS har också samlat några av de frågor de får från barn och unga:

BRIS frågor och svar om corona-virusetlänk till annan webbplats

Rädda barnen

Organisationen Rädda barnen har information om covid-19 på sin webbplats.

Rädda barnens information till barn: Bra att känna till om du är orolig för coronalänk till annan webbplats

Råd till dig som har det jobbigt hemma just nulänk till annan webbplats

Information från ansvariga myndigheter

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns samlad information från myndigheternalänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Region Örebro län

Regionalt är det Region Örebro län som ansvarar för smittskydd och vårdhygien. På Region Örebro läns webbplats hittar du information till allmänheten.

Region Örebro läns information till allmänheten om covid-19länk till annan webbplats

1177 Vårdguiden

Du kan ringa telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Ring alltid 1177 innan du besöker en vårdinrättning.

På 1177.se finns information om sjudomen covid-19 och när du ska kontakta vården. Där hittar du också regional information från Region Örebro län.

Om covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplats.länk till annan webbplats

Det nationella informationsnumret 113 13

Om du har generella frågor om coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymtom kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Om 113 13 på SOS Alarms webbplatslänk till annan webbplats

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Nationella regler och beslut

Beslut att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre samt andra riskgrupper bör undvika kontakter med andra.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre samt andra riskgrupper bör undvika kontakter med andra.

Om det nya beslutet på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Se regeringens och Folkhälsomyndighetens presskonferens om beslutet på Regeringskansliets webbplats.länk till annan webbplats

Information från UD gällande resor till andra länder

Information om resor och UD:s arbete på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Förbud mot offentliga tillställningar

Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 deltagare.

Det finns vissa undantag mot förbudet. Till exempel kan offentliga tillställningar med upp till 300 deltagare vara tillåtna om vissa villkor uppfylls.

Ändring i förordning om förbud mot allmänna sammankomster - frågor och svar på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Regler för restauranger, barer och caféer

Restauranger, barer och caféer ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

Om reglerna på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet - information på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens beslut och initiativ

På Regeringskansliets webbplats hittar du ett urval av regeringens beslut och initiativ.

Regeringens beslut och initiativ med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gällande covid-19

Föreskrifter och allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Spridningen av covid-19 är en pandemi