Artikeln publicerades 5 mars 2020

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Hallsbergs kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Aktuella nationella åtgärder

Så påverkas våra verksamheter inom vård och omsorg

Information till besökare

Även om den som får besök är vaccinerad behöver alla – boende, besökare och personal – fortsätta agera för att skydda andra boende som inte är vaccinerade. Det är fortsatt viktigt att

  • besökare stannar hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär
  • ha god handhygien
  • hålla avstånd till andra boende och personal, samt att undvika trängsel i samband med besök

Råd till dig som inte är fullvaccinerad

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  1. hålla avstånd till andra människor, och
  2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Så arbetar vi med covid-19

Vi arbetar med grundläggande åtgärder för att förhindra spridning av covid-19 i vård och omsorg genom:

  • Fysiskt avstånd. Organisera verksamheten så att fysiskt avstånd kan upprätthållas så långt som möjlig. Fysiskt avstånd ska även upprätthållas i personalrum, på möten, rond med mera.
  • Basala hygienrutiner. God följsamhet till basala hygienrutiner och korrekt användning av skyddsutrustning.
  • Stanna hemma vid symtom på covid-19. Personal ska vara uppmärksam även på lindriga symtom och då stanna hemma och provta sig. Om symtom uppstår på arbetsplatsen ska arbetet avbrytas.
  • Personalens kompetens. Säkerställ personalens kompetens avseende covid-19, smittvägar samt hur dessa bryts.

Extra åtgärd för att förhindra smittspridning:

Vid vård och omsorg inom 2 meter rekommenderas munskydd i första hand, särskilt vid vård och omsorg av äldre och riskgrupper. Om munskydd av någon anledning bedöms olämpligt kan visir användas.

Åsens matservering är stängd under helger. Detta gäller tills vidare.

Du kan beställa kalla matlådor från Åsen till helgen. Du beställer senast klockan 13.00 på onsdagen. Du hämtar och betalar dina lådor senast klockan 13.15 på fredagen.

Så påverkas förskola och skola

Kommunens tillsyn av restauranger och caféer

Information till dig som är företagare

Information till dig som har rest eller ska resa

Stöd till dig som känner dig orolig eller otrygg

Om du känner dig orolig

Många känner oro på grund av coronaviruset. 1177.se har vi samlat information från olika organisationer som ger råd och stöd för både barn och vuxna.

Om corona och psykisk hälsa på 1177:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du känner dig otrygg hemma

I tider av oro, ekonomisk stress och mer tid hemma ökar risken för våld i nära relationer. Just nu kan många vuxna och barn känna sig otrygga.

Om det här gäller dig eller någon du känner finns hjälp att få. Du kan få råd, stöd och omedelbart skydd via socialtjänsten.

Stöd till dig som är utsatt för våld i nära relationer

Stöd till barn och unga

Anmäl misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa

Information och stöd till dig som är barn eller ungdom

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information som kan vara bra att känna till för dig som är barn eller ungdom.

Om coronaviruset - för dig som är barn eller ungdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om covid-19 för barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguidens webbplats finns information om covid-19. Det finns också länkar till organisationer du kan få hjälp och stöd av. Det kan till exempel gälla om du är orolig och inte har någon att prata med eller om du har problem hemma.

För barn: Om corona på 1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På sajten Våga berätta kan du läsa om barn som har det jobbigt och hur de får hjälp. Du träffar bland annat Nisse som har en pappa som dricker för mycket alkohol, Elsa som blir mobbad och Kajsa som har en mamma som mår psykiskt dåligt.

Våga berätta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO

UMO.se riktar sig till dig som är mellan 13 och 25 år.

De har en lista på organisationer du kan ringa eller chatta med om du mår dåligt.

Stöd om du mår dåligt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO har också tips för hur du som är ung ska må bra när du är hemma mer än vanligt.

Tips för att må bra när du är hemma mycket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från ansvariga myndigheter

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns samlad information från myndigheterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten

Information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Örebro län

Regionalt är det Region Örebro län som ansvarar för smittskydd och vårdhygien. På Region Örebro läns webbplats hittar du information till allmänheten.

Region Örebro läns information till allmänheten om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177 Vårdguiden

Du kan ringa telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Ring alltid 1177 innan du besöker en vårdinrättning.

På 1177.se finns information om sjukdomen covid-19 och när du ska kontakta vården. Där hittar du också regional information från Region Örebro län.

Om covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det nationella informationsnumret 113 13

Om du har generella frågor om coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymtom kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Om 113 13 på SOS Alarms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.