Artikeln publicerades 5 mars 2020

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Hallsbergs kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Senast uppdaterad: 2020-04-02 kl. 16.10. Uppdateringar har gjorts under rubriken

  • Så påverkas förskolan och skolan (under rubriken Förändringar i öppna förskolans verksamhet)

När du ska besöka våra publika verksamheter

Om du har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska du undvika sociala kontakter. Det innebär att du då inte ska besöka våra publika verksamheter. Det gäller till exempel bibliotek, öppna förskolan och simhall och gym.

Så påverkas våra verksamheter inom vård och omsorg

Besöksförbud på kommunens äldreboenden

Vi har infört besöksförbud på kommunens äldreboenden. Förbudet införs för att förhindra risken för smitta av covid-19, undvika allvarliga komplikationer och öka tryggheten för våra äldre. Att undvika besök skyddar de mest sårbara.

Ta i första hand kontakt med din närstående eller personalen via telefon eller e-post.

Besök kan tillåtas i vissa fall. Det kan handla om besök hos någon som är mycket sjuk, till exempel vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta. Förbudet gäller tills vidare.

Vi avråder från onödiga besök i bostäder med särskild service enligt LSS

Du som är anhörig bör undvika att besöka din närstående. Du ska aldrig göra ett besök om du har symtom på luftvägsinfektion.

Dagcentralerna stängs tills vidare - matserveringen öppen för seniorer

Från och med torsdagen den 19 mars 2020 kommer vi att hålla dagcentralerna i kommunen stängda.

Matserveringen är öppen för seniorer på ordinarie öppettider.

Inga aktiviteter kommer att anordnas. Evenemang som arrangeras på dagcentralerna är inställda. Det gäller bland annat seniordagen.

Riktad dagverksamhet är stängd

Riktad dagverksamhet är stängd från måndagen den 30 mars. Stängningen kommer att gälla tills vidare.

Så påverkas förskolan och skolan

Förskola och grundskola

Våra förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan.

Samlad information till dig som är vårdnadshavare i förskolan

Samlad information till dig som är vårdnadshavare i grundskolan

Förändringar i öppna förskolans verksamhet

Vissa förändringar kan ske bland aktiviteterna som öppna förskolan arrangerar.

Se öppna förskolans program för uppdaterad informationöppnas i nytt fönster

Vårens nationella prov ställs in

Skolverket har beslutat att ställa in vårens nationella prov i grundskolan och gymnasiet.

Skolverkets pressmeddelande om de nationella provenlänk till annan webbplats

Gymnasieskolan

Gymnasieskolor i Sverige uppmanas nu att bedriva distansundervisning. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten syftar till att dämpa spridningstakten av covid-19. Alléskolan i Hallsberg följer uppmaningen och bedriver distansundervisning sedan onsdagen den 18 mars.

Aktuell information finns på Alleskolans webbplatslänk till annan webbplats

Så påverkas våra verksamheter inom kultur och fritid

Biblioteken

Biblioteken har infört tillfälliga rutiner för att underlätta för våra användare och besökare och för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Bibliotekens förändrade rutiner

Alléhallen

Alléhallen gör åtgärder med anledning av covid-19.

Förändringar i Alléhallens verksamheter

Kulturskolan

Med anledning av den situation som vi befinner oss i på grund av coronaviruset covid-19 har vi på Hallsbergs kulturskola gjort åtgärder för att minska smittspridningen.

Förändringar i kulturskolans verksamhetlänk till annan webbplats

Bergöös

Det görs vissa förändringar i verksamheterna vid Bergöös. Bergöövåningen, konsthallen och modelljärnvägen påverkas.

Förändringar i verksamheterna vid Bergöös

Ungdomsgården KUBEN

Ungdomsgården KUBEN stängs från och med tisdag den 31 mars. Stängningen kommer att gälla tills vidare.

Om ungdomsgården KUBEN

Föreningsliv och aktiviteter

Idrott

Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Rekommendationer om idrott och träning från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Evenemang och sammankomster

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare.

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderar Folkhälsomyndigheten att arrangören ska göra en riskbedömning före genomförandet. Den görs för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Information till dig som är företagare

Samlad information till företagare

Få information från kommunen och andra organisationer

Information till dig som är företagare i kommunen

Senast uppdaterad 2020-03-31.

Så skyddar du dig själv och andra från smitta

Om du känner dig sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Om du har allergiska besvär

För dig som har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska du ta det säkra före det osäkra och stanna hemma. Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola.

Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Förbyggande råd

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Skydda dig själv och andra - information på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Sjukvårdsrådgivning och frågor om covid-19

1177 Vårdguiden

Senaste rekommendationerna från Region Örebro län hittar du på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats.

Det nationella informationsnumret 113 13

Har du allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Hit kan du vända dig om du har generella frågor om coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymtom. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Om 113 13 på SOS Alarms webbplatslänk till annan webbplats

Då ska du kontakta vården

Det är mycket viktigt att du stannar hemma när du känner dig sjuk.

Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Mer information om när du ska kontakta vården finns på 1177 vårdguidens webbplats.länk till annan webbplats

Information till dig som är äldre

Du som är över 70 år uppmanas att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt under en tid framöver.

Information till dig som är äldre på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Du som vill hjälpa till

Det är många som hör av sig till oss och erbjuder sin hjälp för att stötta i den situation som vi nu befinner oss i. Hallsbergs kommun samarbetar med Frivilliga Resursgruppen i Örebro län (FRG) när det gäller att organisera frivilliga.

Din hjälp är mycket uppskattad.

Så här gör du om du vill hjälpa till

Om du vill erbjuda din hjälp på något sätt kontaktar du FRG som samordnar frivilliginsatserna i Hallsbergs kommun.

Skicka e-post till FRG med ditt erbjudande. De uppgifter som vi vill ha av dig är då följande:

  • namn
  • bostadsort
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • om du har körkort och tillgång till bil

Vi förutsätter att du som skickar in ditt erbjudande inte befinner dig i någon av de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten har angett.

Identifierade riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt FRG

E-postadress: frivillig.frgorebrolan@civil2.se

Tack på förhand!

FRG Örebro län

Så kan du prata med barn om covid-19

När oron sprider sig i samhället är det viktigare än någonsin att ha någon att prata med. Organisationen BRIS (Barnens rätt i samhället) har samlat några tips på hur du pratar om coronaviruset på ett bra sätt, utan att skapa mer oro.

1. Var lyhörd och observant
2. Lugna och trygga
3.Informera och avlasta
4. Inge hopp
5. Behåll vardagliga rutiner

BRIS råd om att prata med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats

Rädda barnen har information och en film som riktar sig till barn

Rädda barnens information till barn: Bra att känna till om du är orolig för coronalänk till annan webbplats

Spridningen av covid-19 är en pandemi

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi.

Spridningen av covid-19 är en pandemi. Information på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Information från ansvariga myndigheter

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns samlad information från myndigheterna.länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Region Örebro län

Regionalt är det Region Örebro län som ansvarar för smittskydd och vårdhygien. På Region Örebro läns webbplats hittar du information till allmänheten med anledning av det nya coronaviruset.

Region Örebro läns information till allmänheten om covid-19länk till annan webbplats

Information till företag från myndigheter

På verksamt.se finns samlad information till dig som är företagare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Nationella regler och beslut

UD avråder från resor till alla länder

Utrikesdepartementet (UD) avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.

Läs avrådan för alla länder på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Förbud mot offentliga tillställningar

Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 deltagare.

Polisens information om ytterligare begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningarlänk till annan webbplats

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Nya regler för restauranger, barer och caféer

Restauranger, barer och caféer ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

Om de nya reglerna på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet - information på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har tagit beslut om besöksförbud på samtliga landets äldreboenden från den 1 april.

Om det nationella besöksförbudet på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Regeringens beslut och initiativ

På Regeringskansliets webbplats hittar du ett urval av regeringens beslut och initiativ.

Regeringens beslut och initiativ med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats