Artikeln publicerades 5 mars 2020

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Hallsbergs kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sidan uppdaterades senast 2020-05-26 klockan 17.00

Ihopslagning av rubriker: Innehållet under rubrikerna Information till dig som är äldre, Du som är i riskgrupp och behöver hjälp med att handla och Äldrelinje i kommunen finns nu under rubriken Information och service till dig som ingår i en riskgrupp.

Uppdatering klockan 16.22:

 • Ändring av rubrik och information: Rubriken Konstaterad smitta av covid-19 inom vård och omsorg har ändrats till Ingen konstaterad smitta av covid-19 inom vård och omsorg. Delar av informationen har flyttats till rubriken Så påverkas våra verksamheter inom vård och omsorg.
 • Ihopslagning av rubriker: Innehållet under rubrikerna Så skyddar du dig själv och andra från smitta och Då ska du kontakta vården ligger nu under rubriken Sjukvårdsrådgivning och skydd mot smitta.
 • Flytt av information: Informationen om det nationella informationsnumret 113 13 ligger nu under rubriken Information från ansvariga myndigheter
 • Ändring av rubrik: Rubriken Föreningsliv och aktiviteter har döpts om till Regler och rekommendationer för föreningsliv och aktiviteter.

Upptatering klockan 11.44:

 • Ny rubrik: Information och stöd till dig som är barn eller ungdom.

Ingen konstaterad smitta av covid-19 inom vård och omsorg

Hallsberg har just nu ingen konstaterad smitta av covid-19 inom vård och omsorg. Vi har god tillgång till skyddsutrustning. 

Om någon blir smittad får berörda och anhöriga information direkt.

Så kommunicerar Hallsbergs kommun om smitta inom vård och omsorg

Hallsbergs kommun lämnar inte ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall av respekt för den enskildes integritet och den patientsekretess som råder.

Hallsbergs kommun kommer inte att publicera statistik vad gäller smittade och avlidna i våra verksamheter. När det finns bekräftade fall inom vård och omsorg så kommer berörda att få den information de behöver. Det kan till exempel gälla brukare, anhöriga och personal.

När du ska besöka våra publika verksamheter

Om du har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska du undvika fysiska kontakter. Det innebär att du då inte ska besöka våra publika verksamheter. Det gäller till exempel bibliotek, öppna förskolan och simhall och gym.

Så påverkas våra verksamheter inom vård och omsorg

Besöksförbud på kommunens äldreboenden

Vi har infört besöksförbud på kommunens äldreboenden. Förbudet införs för att förhindra risken för smitta av covid-19, undvika allvarliga komplikationer och öka tryggheten för våra äldre. Att undvika besök skyddar de mest sårbara.

Ta i första hand kontakt med din närstående eller personalen via telefon eller e-post.

Besök kan tillåtas i vissa fall. Det kan handla om besök hos någon som är mycket sjuk, till exempel vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta. Förbudet gäller tills vidare.

Vi avråder från onödiga besök i bostäder med särskild service enligt LSS

Du som är anhörig bör undvika att besöka din närstående. Du ska aldrig göra ett besök om du har symtom på luftvägsinfektion.

Dagcentralerna stängs tills vidare - matserveringen öppen för seniorer

Från och med torsdagen den 19 mars 2020 kommer vi att hålla dagcentralerna i kommunen stängda.

Matserveringen på Knuten, Esslatorp och Sköllergården är öppen för seniorer på ordinarie öppettider. Matserveringen på Åsen är öppen måndag till fredag.

Åsens matservering stänger tillfälligt under helgdagar
På grund av att gästantalet har minskat till matserveringen på Åsen, kommer vi från och med den 25 maj till 30 augusti 2020 att stänga Åsen för servering under helgdagar. Vi kommer att ha öppet som vanligt måndag till fredag. De gäster som önskar äta på helger, har istället möjlighet att beställa kalla matlådor från Åsens servering senast klockan 13.00 på onsdagar, för att sedan hämta och betala lådor senast klockan 13.15 på fredagar.

Inga aktiviteter kommer att anordnas. Evenemang som arrangeras på dagcentralerna är inställda. Det gäller bland annat seniordagen.

Riktad dagverksamhet är stängd

Riktad dagverksamhet är stängd från måndagen den 30 mars. Stängningen kommer att gälla tills vidare.

Så arbetar vi inom vård och omsorg

För att minimera smittspridning följer personalen noggrant riktlinjerna från Region Örebro läns Smittskydd och vårdhygien gällande vård, behandling och skyddsutrustning. Det finns tydliga rutiner för hur personer som är sjuka ska hanteras.

Vi har god tillgång till skyddsutrustning i kommunens verksamheter och den används enligt riktlinjer från Smittskydd och vårdhygien.

Provtagning för covid-19 sker löpande hos brukare och personal som uppvisar förkylningssymptom.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen fortsätter sitt arbete för att få medarbetarna att känna sig trygga i sin yrkesutövning. Det innebär bland annat att det återkommande informeras om hur skyddsutrustningen ska användas.

Det är av yttersta vikt att våra medarbetare, brukare och anhöriga känner sig trygga. Vi agerar utifrån riktlinjer om hur smitta bland patienter och omsorgstagare förebyggs, genom basala hygienrutiner. Detta för att undvika smittspridning inom våra verksamheter.

Det läggs mycket kraft på att säkerställa att vi har tillgång till skyddsutrustning i kommunen, genom att vi kontinuerligt uppdaterar tillgången av utrustning och beställer vid behov samt genom samarbete med Länsstyrelsen och övriga kommuner i regionen. Det är viktigt att vi använder rätt utrustning vid rätt tillfälle enligt de rutiner som finns.

En frisk medarbetare besöker en frisk brukare

När en frisk medarbetare besöker en frisk brukare så används ingen skyddsutrustning. De basala hygienrutinerna följs vad gäller att tvätta och desinfektera händerna innan och efter ett besök. Vid kontakt med kroppsvätska används engångshandskar och engångsförkläde.

En frisk medarbetare besöker en konstaterad covid-19 smittad brukare

När en frisk medarbetare besöker en konstaterad covid-19 smittad brukare används skyddsutrustning såsom engångsförkläde och engångshandskar då det finns risk för att komma i kontakt med kroppsvätska. Likaså används visir. Munskydd finns att tillgå i de fall då droppar från hosta eller nysningar riskerar att komma in under visiret. Utöver detta följs de basala hygienrutinerna vad gäller att tvätta och desinfektera händerna innan och efter ett besök.

En sjuk medarbetare besöker inte någon

En sjuk medarbetare besöker inte någon utan stannar hemma tills dess att den är frisk och sedan ytterligare minst två dagar.

Det är viktigt att vi alla tar ansvar och att fortsatt följer myndigheternas rekommendationer – tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma när du är sjuk.

Så påverkas förskolan och skolan

Förskola och grundskola

Våra förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan.

Samlad information till dig som är vårdnadshavare i förskolan

Samlad information till dig som är vårdnadshavare i grundskolan

Förändringar i öppna förskolans verksamhet

Vissa förändringar kan ske bland aktiviteterna som öppna förskolan arrangerar.

Se öppna förskolans program för uppdaterad informationöppnas i nytt fönster

Vårens nationella prov ställs in

Skolverket har beslutat att ställa in vårens nationella prov i grundskolan och gymnasiet.

Skolverkets pressmeddelande om de nationella provenlänk till annan webbplats

Skolavslutningar vårterminen 2020

Med anledning av beslut om begränsningar av folksamlingar, till max 50 personer, har rektorsgruppen beslutat att inte ha några traditionella skolavslutningar med föräldrar närvarande på våra skolor till sommaren.

Varje skola kommer att göra sin egen planering för skolavslutningen och utgångspunkten kommer att vara att avslutningen sker med den egna klassen.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolor i Sverige uppmanas nu att bedriva distansundervisning. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten syftar till att dämpa spridningstakten av covid-19. Alléskolan i Hallsberg följer uppmaningen och bedriver distansundervisning sedan onsdagen den 18 mars.

Aktuell information finns på Alleskolans webbplatslänk till annan webbplats

Från och med den 22 april erbjuder Alléskolan lunchlåda till elever som bor i Hallsberg, Askersund och Laxå. Lunchlådorna hämtas på skolor/förskolor på flera orter i kommunerna. Beställningen inför kommande vecka görs senast på onsdagar klockan 10.00. I beställningen anges kontaktuppgifter, vilka dagar eleven önskar hämta lunchlåda och från vilken plats, eventuella kostönskemål samt vilken skola eleven går på.

Frågor kan mejlas till: alleskolan@alleskolan.eu

Beställningssida för lunchlådorlänk till annan webbplats

Så påverkas våra verksamheter inom kultur och fritid

Biblioteken

Biblioteken har infört tillfälliga rutiner för att underlätta för våra användare och besökare och för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Bibliotekens förändrade rutiner

Alléhallen

Alléhallen gör åtgärder med anledning av covid-19.

Förändringar i Alléhallens verksamheter

Kulturskolan

Med anledning av den situation som vi befinner oss i på grund av coronaviruset covid-19 har vi på Hallsbergs kulturskola gjort åtgärder för att minska smittspridningen.

Förändringar i kulturskolans verksamhetlänk till annan webbplats

Bergöös

Det görs vissa förändringar i verksamheterna vid Bergöös. Bergöövåningen, konsthallen och modelljärnvägen påverkas.

Förändringar i verksamheterna vid Bergöös

Ungdomsgården KUBEN

Ungdomsgården KUBEN stängs från och med tisdag den 31 mars. Stängningen kommer att gälla tills vidare.

Om ungdomsgården KUBEN

Så påverkas kommunens politiska organisation

Partiföreträdarna har gjort en överenskommelse för hur det politiska arbetet i kommunen ska kunna genomföras under den rådande pandemin.

Partierna har bland annat kommit överens om att kommunfullmäktiges möten kommer att genomföras med så kallad kvittning. Det betyder att kommunfullmäktiges sammanträden genomförs med färre deltagare men i proportion till ordinarie mandatfördelning:

 • Socialdemokraterna: 9 ledamöter.
 • Moderaterna: 4 ledamöter.
 • Sverigedemokraterna: 4 ledamöter.
 • Centerpartiet: 3 ledamöter.
 • Vänsterpartiet: 2 ledamöter.
 • Kristdemokraterna: 1 ledamot.
 • Liberalerna: 1 ledamot.
 • Miljöpartiet: 1 ledamot.

Ärendelistan i fullmäktige, styrelse och nämnderna koncentreras på följande typer av frågor:

 • De som brådskar.
 • De som enligt lag ska avgöras.
 • De som har koppling till arbetet för att hantera covid-19.

Överenskommelsen gäller fram till och med den 15 juni. Partiföreträdarna ska före det gemensamt ta ställning om åtgärderna ska avbrytas eller fortsätta ytterligare någon tid.

Kommunens övergripande arbete

Kommunen följer nationella och regionala regler och riktlinjer för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridningen.

Åtgärder som vidtagits för att bidra till att begränsa eventuell smittspridning har viss påverkan på delar i verksamheten. Våra huvudverksamheter fungerar just nu som vanligt. 

För att vi ska vara förberedda om läget ändras har vi regelbundna interna avstämningsmöten. På mötena bevakas bland annat sjukfrånvaron hos våra medarbetare. Sjukfrånvaron är just nu förhållandevis låg i kommunen.

Vi har regelbundna samverkansmöten med Länsstyrelsen och samverkar med de övriga Sydnärkekommunerna. Vi samverkar också med Region Örebro län, övriga kommuner i länet samt andra aktörer.

Regler och rekommendationer för föreningsliv och aktiviteter

Idrott

Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Rekommendationer om idrott och träning från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Evenemang och sammankomster

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare.

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderar Folkhälsomyndigheten att arrangören ska göra en riskbedömning före genomförandet. Den görs för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Information till dig som är företagare

Samlad information till företagare

Få information från kommunen och andra organisationer

Information till dig som är företagare i kommunen

Senast uppdaterad 2020-03-31.

Sjukvårdsrådgivning och skydd mot smitta

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Avstå från onödiga resor.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Skydda dig själv och andra - information på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Om du känner dig sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst 48 timmar efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.

En del har torrhosta eller känner ingen smak eller lukt. Så kan det fortsätta vara några veckor efter att du har blivit frisk igen. Du kan gå tillbaka till skolan eller arbetet om du har torrhosta eller nedsatt lukt och smak om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

Då ska du kontakta vården

Det är mycket viktigt att du stannar hemma när du känner dig sjuk. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning. Ring alltid 1177 innan du besöker en vårdinrättning.

På 1177.se finns information om sjudomen covid-19 och när du ska kontakta vården. Där hittar du också regional information från Region Örebro län.

Om covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplats.länk till annan webbplats

Om du har allergiska besvär

För dig som har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska du ta det säkra före det osäkra och stanna hemma. Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola.

Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Information och service till dig som ingår i en riskgrupp

Du som är över 70 år eller ingår i en annan riskgrupp ska begränsa dina nära kontakter med andra så långt som möjligt.

Information till dig som är äldre på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Information om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Äldrelinjen - stöd och sällskap över telefon

Du som är äldre eller anhörig och behöver någon att prata med eller ställa en fråga kan ringa till kommunens Äldrelinje.

Äldrelinjen erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Det kan handla om frågor om coronaviruset covid-19 eller något annat du som äldre funderar på. Eller bara att få prata med någon när ensamheten blir för svår.

Du som är äldre, eller anhörig, är varmt välkommen att höra av dig. Vi finns här för dig.

Ring Äldrelinjen
Äldrelinjen är öppen vardagar mellan klockan 13.00 – 15.00 på telefonnummer 0582-68 60 48.

Samtalet är helt anonymt och kostar ingenting.

Hjälp att handla mat

Hallsbergs kommun samarbetar med Frivilliga resursgruppen (FRG). FRG kan hjälpa dig att handla mat och leverera den hem till dig.

Tjänsten är kostnadsfri och är till för dig som bor i Hallsbergs kommun, och är 70 år eller äldre eller tillhör en annan riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten.

Från och med den 5 maj till och med den 30 juni 2020 kan du få hjälp.

Så här beställer du

 • Ring in din beställning till FRG (Frivilliga Resursgruppen) på telefon 072-257 15 94.
 • Du får uppge ditt namn, personnummer, adress, eventuell portkod och telefonnummer.
 • Skriv en inköpslista innan du ringer. Den ska innehålla: vara, märke, vikt/förpackning, antal samt om du godkänner ersättningsvara om den vara du beställt är slut.
  Till exempel:
  1,5 liter mellanmjölk laktosfri
  1 paket kokt skinka (smörgåspålägg)

När kan jag ringa och när får jag mina varor?

 • Telefonen är öppen för beställningar måndag, onsdag och fredag klockan 09.00 - 10.00.
 • Leverans sker inom Hallsbergs kommun måndag, onsdag och fredag klockan 15.00 - 19.00.
 • Du ska alltid få ett telefonsamtal innan leverans för att säkerställa att du finns hemma och kan ta emot dina varor.

Betalning av varor

Du måste själv betala för dina varor. När du gör din beställning till FRG kommer du och FRG överens om hur betalningen av dina varor ska ske. Du kan betala kontant eller med Swish. Du kan inte betala med kontokort.

Villkor för inköp av matvaror

 • Max ett inköp med hemleverans per vecka.
 • Inga återköp.
 • Behöver du hjälp med inköp från Apotek så kan FRG hjälpa till. Mer detaljer om hur detta fungerar kan du få när du ringer.

Hygienregler för FRG:s personal

Personal som levererar varorna hem till dig är införstådda med att basala hygienregler gäller. De håller avstånd och tar inte i hand. De ska ha en väst med FRG:s märke.

För att kunna hantera ditt ärende kommer FRG att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Du som vill hjälpa till

Det är många som hör av sig till oss och erbjuder sin hjälp för att stötta i den situation som vi nu befinner oss i. Hallsbergs kommun samarbetar med Frivilliga Resursgruppen i Örebro län (FRG) när det gäller att organisera frivilliga.

Din hjälp är mycket uppskattad.

Så här gör du om du vill hjälpa till

Om du vill erbjuda din hjälp på något sätt kontaktar du FRG som samordnar frivilliginsatserna i Hallsbergs kommun.

Skicka e-post till FRG med ditt erbjudande. De uppgifter som vi vill ha av dig är då följande:

 • namn
 • bostadsort
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • om du har körkort och tillgång till bil

Vi förutsätter att du som skickar in ditt erbjudande inte befinner dig i någon av de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten har angett.

Identifierade riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt FRG

E-postadress: frivillig.frgorebrolan@civil2.se

Tack på förhand!

/FRG Örebro län

Vi söker extra medarbetare

Inom Hallsbergs kommun förbereder vi oss just nu för brist på personal inom de samhällskritiska funktionerna i våra verksamheter. Vi söker dig som med kort varsel kan hoppa in och arbeta på timmar.

De verksamheter vi söker personal inom är:

 • Vård och omsorg (hemtjänst, vård- och omsorgsboende och personlig assistans)
 • Städ
 • Måltid

Anmäl ditt intresse idag!

Intresseanmälan - Extra medarbetare till Hallsbergs kommunlänk till annan webbplats

Så kan du prata med barn och unga om covid-19

När oron sprider sig i samhället är det viktigare än någonsin att ha någon att prata med. Organisationen BRIS (Barnens rätt i samhället) har samlat några tips på hur du pratar om coronaviruset på ett bra sätt, utan att skapa mer oro.

1. Var lyhörd och observant
2. Lugna och trygga
3.Informera och avlasta
4. Inge hopp
5. Behåll vardagliga rutiner

BRIS råd om att prata med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har informationsmaterial som riktar sig till barn och unga

Informationsmaterial till barn och ungalänk till annan webbplats

Information och stöd till dig som är barn eller ungdom

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information som kan vara bra att känna till för dig som är barn eller ungdom.

Om coronaviruset - för dig som är barn eller ungdomlänk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19 för barn och ungalänk till annan webbplats

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguidens webbplats finns information om covid-19. Det finns också länkar till organisationer du kan få hjälp och stöd av. Det kan till exempel gälla om du är orolig och inte har någon att prata med eller om du har problem hemma.

För barn: Om corona på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

På sajten Våga berätta kan du läsa om barn som har det jobbigt och hur de får hjälp. Du träffar bland annat Nisse som har en pappa som dricker för mycket alkohol, Elsa som blir mobbad och Kajsa som har en mamma som mår psykiskt dåligt.

Våga berättalänk till annan webbplats

BUP Stockholm

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Stockholm har bra råd till dig som är barn eller ungdom.

BUP:s råd till dig som är tonåringlänk till annan webbplats

BUP:s råd till dig som är barnlänk till annan webbplats

UMO

UMO.se riktar sig till dig som är mellan 13 och 25 år.

De har en lista på organisationer du kan ringa eller chatta med om du mår dåligt.

Stöd om du mår dåligtlänk till annan webbplats

UMO har också tips för hur du som är ung ska må bra när du är hemma mer än vanligt.

Tips för att må bra när du är hemma mycketlänk till annan webbplats

BRIS

Organisationen BRIS har tips till dig som känner dig orolig:

Känner du dig orolig för corona-viruset?länk till annan webbplats

BRIS har också samlat några av de frågor de får från barn och unga:

BRIS frågor och svar om corona-virusetlänk till annan webbplats

Rädda barnen

Organisationen Rädda barnen har information om covid-19 på sin webbplats.

Rädda barnens information till barn: Bra att känna till om du är orolig för coronalänk till annan webbplats

Råd till dig som har det jobbigt hemma just nulänk till annan webbplats

Information från ansvariga myndigheter

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns samlad information från myndigheternalänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Region Örebro län

Regionalt är det Region Örebro län som ansvarar för smittskydd och vårdhygien. På Region Örebro läns webbplats hittar du information till allmänheten.

Region Örebro läns information till allmänheten om covid-19länk till annan webbplats

1177 Vårdguiden

Du kan ringa telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Ring alltid 1177 innan du besöker en vårdinrättning.

På 1177.se finns information om sjudomen covid-19 och när du ska kontakta vården. Där hittar du också regional information från Region Örebro län.

Om covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplats.länk till annan webbplats

Det nationella informationsnumret 113 13

Om du har generella frågor om coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymtom kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Om 113 13 på SOS Alarms webbplatslänk till annan webbplats

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Nationella regler och beslut

UD avråder från resor till alla länder

Utrikesdepartementet (UD) avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.

Läs avrådan för alla länder på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Förbud mot offentliga tillställningar

Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 deltagare.

Polisens information om ytterligare begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningarlänk till annan webbplats

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Nya regler för restauranger, barer och caféer

Restauranger, barer och caféer ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

Om de nya reglerna på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet - information på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har tagit beslut om besöksförbud på samtliga landets äldreboenden från den 1 april.

Om det nationella besöksförbudet på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Regeringens beslut och initiativ

På Regeringskansliets webbplats hittar du ett urval av regeringens beslut och initiativ.

Regeringens beslut och initiativ med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gällande covid-19

Föreskrifter och allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Spridningen av covid-19 är en pandemi

Information in other languages

You can find information in other languages at The Public Health Agency of Sweden’s website.

FAQ in english about covid-19 at The Public Health Agency of Sweden’s website.länk till annan webbplats

Information about how to protect yourself and others in diffrent languages at The Public Health Agency of Sweden’s websitelänk till annan webbplats

Information about covid-19 in different languages at The Public Health Agency of Sweden’s websitelänk till annan webbplats

Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages at krisinformation.se.länk till annan webbplats

Information for children, teenagers and parnets

Are you a child, teenager or parent who is worried about the coronavirus? Many people feel this way. On the website BUP.se you can find information and advice:

Information for Childrenlänk till annan webbplats

Information for Teenagerslänk till annan webbplats

Information for Parentslänk till annan webbplats