Artikeln publicerades 5 mars 2020

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Hallsbergs kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Senast uppdaterad: 2021-04-16 klockan 17.12

 • Uppdaterad information under rubriken: Ökad smittspridning i Örebro län – fortsatta restriktioner
 • Uppdaterad information under rubriken: Kommunens åtgärder på grund av fortsatta restriktioner

Lokala rekommendationer om munskydd

Smittskyddsläkaren i Region Örebro län har beslutat att införa lokala rekommendationer om munskydd i offentliga inomhusmiljöer för att minska smittspridning av covid-19. Rekommendationerna gäller från och med den 1 april till den 12 maj.

Mer information på Region Örebro läns hemsidalänk till annan webbplats

Vaccination mot covid-19

Region Örebro län ansvarar för vaccinationen mot covid-19 i Örebro län.

Mer information om vaccination mot covid-19 på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Ökad smittspridning i Örebro län – fortsatta restriktioner

Det är en allvarlig situation i Örebro län. Smittspridningen i länet är omfattande och Region Örebro län uppger att belastningen på hälso- och sjukvården är stor och att det sker en snabb ökning av patienter på sjukhus. De åtgärder som gjorts i Hallsbergs kommun står därför fast.

Vi måste alla hjälpas åt att följa de rekommendationer som finns!

Det är allas ansvar att

 • Träffa så få människor som möjligt
 • Hålla avstånd till andra, både inomhus och utomhus
 • Undvika platser med trängsel
 • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Använda munskydd i vissa situationer
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
 • Testa dig vid symtom
 • Vaccinera dig när du får möjlighet.

Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen, dina val gör skillnad!

Kommunens åtgärder på grund av fortsatta restriktioner

Detta gäller tills vidare för kommunens verksamheter

Anpassningar av åtgärder kan komma att vidtas löpande.

Alléhallens bad håller stängt för allmänheten. Undantaget är simskola och träningsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare.

Alléhallens gym håller stängt för allmänheten.
Alléhallens åtgärderlänk till annan webbplats

Idrottshallar är stängda. Undantaget är träningsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare.

Samtliga omklädningsrum vid utomhusanläggningar är stängda.

Sydnärkehallen är stängd. Undantaget är träningsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare.

Biblioteket håller öppet med begränsningar.
Bibliotekets åtgärderlänk till annan webbplats

Kulturskolan bedriver enskild undervisning för barn och unga födda 2002 och senare i första hand som närundervisning. Gruppundervisning har startats upp för mindre grupper och där lokalerna är tillräckligt stora.
Kulturskolans åtgärderlänk till annan webbplats

Fritidsgården Kuben är stängd men har utomhus- och digitala aktiviteter. Läxhjälp erbjuds för enskilda.
Kuben på Instagramlänk till annan webbplats

Familjecentralen håller öppet med begränsningar. Öppna förskolan är stängd men har digitala aktiviteter. Hallsbergs familjecentral på Facebooklänk till annan webbplats

Familjeteamet är öppet för bokade besök. Föräldrakursen Trygghetscirkeln sker digitalt. Barnavårdcentralen (BVC) och barnmorskemottagningen (BMM) är öppna som vanligt.

Kommunhusets kontaktcenter är öppet, men för att minska risken för smittspridning uppmanar vi dig att undvika besök så långt som möjligt.
Kontakta oss i första hand via telefon: 0582-68 50 00 eller e-post: kommun@hallsberg.se.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har beslutat om ett förbud mot att hålla sammankomster och tillställningar med fler än åtta deltagare. Undantag finns för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, där får antalet deltagare inte vara fler än 20.

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar – frågor och svar på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Så kommunicerar Hallsbergs kommun om smitta

Hallsbergs kommun lämnar inte ut några uppgifter om enskilda sjukdomsfall av respekt för den enskildes integritet och den patientsekretess som råder.

Kommunen kommer inte att publicera någon statistik om smittade och avlidna i våra verksamheter.

Om en person testas positivt för covid-19 informeras de som är berörda. Det kan till exempel vara brukare, anhöriga, vårdnadshavare eller medarbetare. Blir man inte kontaktad så är man inte berörd.

Så påverkas våra verksamheter inom vård och omsorg

För att du ska kunna besöka dina anhöriga på ett tryggt sätt har social- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram rutiner för hur besöken ska genomföras. Våra rutiner utgår ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19.

Så går det till att besöka en närstående på ett av kommunens boenden

Vi avråder från onödiga besök i bostäder med särskild service enligt LSS

Du som är anhörig bör undvika att besöka din närstående. Du ska aldrig göra ett besök om du har symtom på covid-19.

Dagcentralerna är stängda - matserveringen är öppen för seniorer

Dagcentralerna i kommunen är stängda. Stängningen gäller tills vidare.

Matserveringen på Knuten, Esslatorp och Sköllergården är öppen för seniorer klockan 12.00-13.00.

Åsens matservering stängd under helger men öppen klockan 12.00-13.00 på vardagar fram till den 30 april 2021

Du kan beställa kalla matlådor från Åsen till helgen. Du beställer senast klockan 13.00 på onsdagen. Du hämtar och betalar dina lådor senast klockan 13.15 på fredagen.

Riktad dagverksamhet är stängd

Riktad dagverksamhet är stängd. Stängningen gäller tills vidare.

Så arbetar vi inom vård och omsorg

För att minimera smittspridning följer personalen noggrant riktlinjerna från Region Örebro läns Smittskydd och vårdhygien gällande vård, behandling och skyddsutrustning. Det finns tydliga rutiner för hur personer som är sjuka ska hanteras.

Mer om hur vi arbetar inom vård och omsorg

Så påverkas förskolan, skolan och öppna förskolan

Så påverkas våra verksamheter inom kultur och fritid

Biblioteken

Bibliotekens förändrade rutiner

Alléhallen

Förändringar i Alléhallens verksamheter

Kulturskolan

Förändringar i kulturskolans verksamhet

Bergöös

Förändringar i verksamheterna vid Bergöös

Ungdomshuset Kuben

Om ungdomshuset Kuben

Sydnärkehallen

Om Sydnärkehallen

Idrottshallar

Om idrottshallarna

Konstgräsplanen och IP

Samtliga omklädningsrum vid utomhusanläggningar är stängda.

Kommunens övergripande arbete

Kommunen följer nationella och regionala regler och riktlinjer för att begränsa smittspridningen.

Åtgärder som vidtagits för att bidra till att begränsa eventuell smittspridning har viss påverkan på delar i verksamheten. Våra huvudverksamheter fungerar just nu som vanligt. 

För att vi ska vara förberedda om läget ändras har vi regelbundna interna avstämningsmöten. På mötena bevakas bland annat sjukfrånvaron hos våra medarbetare.

Vi har regelbundna samverkansmöten med Länsstyrelsen och samverkar med de övriga Sydnärkekommunerna. Vi samverkar också med Region Örebro län, övriga kommuner i länet samt andra aktörer.

Regler och rekommendationer för föreningsliv och aktiviteter

Nu gäller skärpta nationella allmänna råd för att bromsa smittspridningen av covid-19

De påverkar hur idrottsaktiviteter, evenemang och sammankomster kan genomföras.

Kommunens information om de nationella allmänna råden och covid-19

Idrott

Rekommendationer om idrott och träning från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Föreningsliv och aktiviteter

Regeringen har beslutat om ett förbud mot att hålla sammankomster och tillställningar med fler än åtta deltagare. Undantag finns för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, där får antalet deltagare inte vara fler än 20.

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar – frågor och svar på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Trängseltillsyn i butiker, gym, köpcentrum med mera

Länsstyrelsen ansvarar för trängseltillsyn i butiker, gym, köpcentrum, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster.

Klagomål på trängsel i ovanstående lokaler skickas till: orebro@lansstyrelsen.se

Så ska Länsstyrelsen sköta tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagenlänk till annan webbplats

Kommunens tillsyn av restauranger och caféer

Kommunen ansvarar för tillsyn av serveringar enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 maj 2021.

Kommunens ansvar för tillsyn gäller bland annat

 • restauranger
 • barer
 • pubar
 • caféer
 • konditorier.

Vid tillsynen ska kommunen bland annat se till att

 • det finns tillräckligt med avstånd mellan sällskap vid borden
 • barservering inte förekommer
 • restaurangägaren har rutiner för hur gästerna ska kunna hålla avstånd
 • det är ökad fokus på handtvätt och hygien.

Kollektivtrafik, badplatser och folksamlingar är exempel på sådant som inte omfattas av lagen.

Information om lagen och hur du kan lämna klagomål på trängsel

Information till dig som är företagare

Samlad information till företagare

Få information från kommunen och andra organisationer

Information till dig som är företagare i kommunen

Information till företag från myndigheter

På verksamt.se finns samlad information till dig som är företagare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukvårdsrådgivning och skydd mot smitta

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Här är några viktiga saker som alla kan göra:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Skydda dig själv och andra - information på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Om du känner dig sjuk

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårds­rådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

I Örebro län kan du ta ett prov för att se om du är sjuk i covid-19. Provet kallas PCR-test och visar om du har en pågående infektion av covid-19.

Provtagning för dig som är sjuk - information på Region Örebro läns webbplatslänk till annan webbplats

Då ska du kontakta vården

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

På 1177.se finns information om sjukdomen covid-19 och när du ska kontakta vården. Där hittar du också regional information från Region Örebro län.

Om covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplats.länk till annan webbplats

Om du har allergiska besvär

För dig som har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska du ta det säkra före det osäkra och stanna hemma. Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola.

Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Information och service till dig som är äldre

Äldrelinjen - stöd och sällskap över telefon

Du som är äldre eller anhörig och behöver någon att prata med eller ställa en fråga kan ringa till kommunens Äldrelinje.

Äldrelinjen erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Det kan handla om frågor om coronaviruset covid-19 eller något annat du som äldre funderar på. Eller bara att få prata med någon när ensamheten blir för svår.

Du som är äldre, eller anhörig, är varmt välkommen att höra av dig. Vi finns här för dig.

Ring Äldrelinjen
Äldrelinjen är öppen vardagar klockan 08.00 – 15.00 på telefonnummer 0582-68 60 48.

Om vi inte kan svara precis när du ringer, så ringer vi upp dig så snart vi kan.

Information till dig som har eller ska resa

Folkhälsomyndighetens information om vad du ska tänka på när du reser inrikes och utrikes.länk till annan webbplats

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från Storbritannien eller Sydafrika till Sverige

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer som varit i Storbritannien och Sydafrika kommit till Sverige den 12 december eller senare att stanna hemma, avhålla sig från sociala kontakter och att testa sig. Folkhälsomyndighetens information till inresande från Storbritannien eller Sydafrika.länk till annan webbplats

Stöd till dig som känner dig orolig eller otrygg

Om du känner dig orolig

Många känner oro på grund av coronaviruset. 1177.se har vi samlat information från olika organisationer som ger råd och stöd för både barn och vuxna.

Om corona och psykisk hälsa på 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Om du känner dig otrygg hemma

I tider av oro, ekonomisk stress och mer tid hemma ökar risken för våld i nära relationer. Just nu kan många vuxna och barn känna sig otrygga.

Om det här gäller dig eller någon du känner finns hjälp att få. Du kan få råd, stöd och omedelbart skydd via socialtjänsten.

Stöd till dig som är utsatt för våld i nära relationer

Stöd till barn och unga

Anmäl misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa

Hjälp till genom Frivilliga Resursgruppen i Örebro län

Det är många som hör av sig till oss och erbjuder sin hjälp för att stötta i den situation som vi nu befinner oss i. Hallsbergs kommun samarbetar med Frivilliga Resursgruppen i Örebro län (FRG) när det gäller att organisera frivilliga.

Din hjälp är mycket uppskattad.

Så här gör du om du vill hjälpa till
Om du vill erbjuda din hjälp på något sätt kontaktar du FRG som samordnar frivilliginsatserna i Hallsbergs kommun.

Skicka e-post till FRG med ditt erbjudande. De uppgifter som vi vill ha av dig är då följande:

 • namn
 • bostadsort
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • om du har körkort och tillgång till bil

Vi förutsätter att du som skickar in ditt erbjudande inte befinner dig i någon av de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten har angett.

Identifierade riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt FRG

E-postadress: frivillig.frgorebrolan@civil2.se

Anmäl intresse om att arbeta extra på timmar

Hallsbergs kommun har tidigare haft en rekryteringsannons gällande extra personal på timmar inom vård och omsorg, städ och måltid. Den rekryteringen är avslutad.

Du som med kort varsel kan hoppa in och arbeta på timmar kan fortfarande anmäla ditt intresse. Skicka din intresseanmälan till personalavdelning@hallsberg.se, märk din ansökan covid-19.

Så kan du prata med barn och unga om covid-19

När oron sprider sig i samhället är det viktigare än någonsin att ha någon att prata med.

Organisationen BRIS (Barnens rätt i samhället) har samlat några tips på hur du pratar om coronaviruset på ett bra sätt, utan att skapa mer oro.

 1. Var lyhörd och observant
 2. Lugna och trygga
 3. Informera och avlasta
 4. Inge hopp
 5. Behåll vardagliga rutiner

BRIS råd om att prata med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats

Organisationen Rädda barnen har också råd om detta.

Rädda barnens råd om att prata med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats

Information och stöd till dig som är barn eller ungdom

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information som kan vara bra att känna till för dig som är barn eller ungdom.

Om coronaviruset - för dig som är barn eller ungdomlänk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19 för barn och ungalänk till annan webbplats

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguidens webbplats finns information om covid-19. Det finns också länkar till organisationer du kan få hjälp och stöd av. Det kan till exempel gälla om du är orolig och inte har någon att prata med eller om du har problem hemma.

För barn: Om corona på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

På sajten Våga berätta kan du läsa om barn som har det jobbigt och hur de får hjälp. Du träffar bland annat Nisse som har en pappa som dricker för mycket alkohol, Elsa som blir mobbad och Kajsa som har en mamma som mår psykiskt dåligt.

Våga berättalänk till annan webbplats

UMO

UMO.se riktar sig till dig som är mellan 13 och 25 år.

De har en lista på organisationer du kan ringa eller chatta med om du mår dåligt.

Stöd om du mår dåligtlänk till annan webbplats

UMO har också tips för hur du som är ung ska må bra när du är hemma mer än vanligt.

Tips för att må bra när du är hemma mycketlänk till annan webbplats

BRIS

Organisationen BRIS har tips till dig som känner dig orolig:

Känner du dig orolig för corona-viruset?länk till annan webbplats

BRIS har också samlat några av de frågor de får från barn och unga:

BRIS frågor och svar om corona-virusetlänk till annan webbplats

Rädda barnen

Organisationen Rädda barnen har information om covid-19 på sin webbplats.

Rädda barnens information till barn: Bra att känna till om du är orolig för coronalänk till annan webbplats

Råd till dig som har det jobbigt hemma just nulänk till annan webbplats

Information från ansvariga myndigheter

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns samlad information från myndigheternalänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Region Örebro län

Regionalt är det Region Örebro län som ansvarar för smittskydd och vårdhygien. På Region Örebro läns webbplats hittar du information till allmänheten.

Region Örebro läns information till allmänheten om covid-19länk till annan webbplats

1177 Vårdguiden

Du kan ringa telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Ring alltid 1177 innan du besöker en vårdinrättning.

På 1177.se finns information om sjukdomen covid-19 och när du ska kontakta vården. Där hittar du också regional information från Region Örebro län.

Om covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplats.länk till annan webbplats

Det nationella informationsnumret 113 13

Om du har generella frågor om coronaviruset som intelänk till annan webbplats handlar om sjukdomssymtom kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Om 113 13 på SOS Alarms webbplatslänk till annan webbplats

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Nationella regler och beslut

Förlängning av nationella restriktioner

Regeringen har beslutat om ytterligare förlängningar av de nationella restriktionerna och rekommendationerna.

Om restriktionerna på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Förlängning av förbud mot alkoholförsäljning från klockan 20

Förbud mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00 gäller till den 28 februari 2021. Beslutet togs av regeringen den 12 februari.

Från den 1 mars gäller förbudet återigen från klockan 22.00 - 11.00. Det förbudet gäller till den 11 april 2021.

Om reglerna på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Ytterligare skärpta restriktioner

Den 18 december meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att de inför ytterligare skärpta restriktioner för att begränsa smittspridningen i Sverige. Bland annat kommer alkoholförsäljning förbjudas från klockan 20.00 på serveringsställen och maxantalet i ett sällskap på restaurang sänks från åtta till fyra personer.

Mer information om de ytterligare skärpta restriktionerna finns på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Beslut att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre samt andra riskgrupper bör undvika kontakter med andra.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre samt andra riskgrupper bör undvika kontakter med andra.

Om beslutet på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Information från UD gällande resor till andra länder

Information om resor och UD:s arbete på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Ändringen av förordningen trädde i kraft den 24 november 2020.

Om förbudet på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

För alla evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Regler för restauranger, barer och caféer

Restauranger, barer och caféer ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

Om reglerna på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet - information på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens beslut och initiativ

På Regeringskansliets webbplats hittar du ett urval av regeringens beslut och initiativ.

Regeringens beslut och initiativ med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gällande covid-19

Föreskrifter och allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Spridningen av covid-19 är en pandemi